Fagligt samarbejde

Børnehave, skole og uddannelse

Psykisk sundhed og misbrugsarbejde

Cecilie Stenhaug

Fagligt samarbejde: børnehave, skole og uddannelse

Pædagog Cecilie Stenhaug har en kandidatgrad i pædagogik fra NTNU. Hun har bred erfaring fra forskellige stillinger og hverv i børnehaver, skoler og andre opvækstarenaer, som blandt andet pædagogisk leder, miljøterapeut, støttepædagog for børn med specielle behov og rådgiver for udvikling af omsorgs- og læringsmiljøet på skoler.

Cecilie har siden 2011 samarbejdet med grundlægger Deborah Borgen for at udvikle et pædagogisk program for børnehaver, skoler og højere uddannelse.

Cecilie er med i mange projekter. En vision for dette samarbejdet er at bidrage til udvikling af et godt og forbedret uddannelsessystem, der vi skan skabe et samfund som giver plads til alle.

Hedda Veimar Kilen

Fagligt samarbejde: psykisk sundhed og misbrugsarbejde

Hedda Veimar Kilen er uddannet læge og har blandt andet erfaring som læge i specialisering (LIS) i indre-medicin og læge i specialisering (LIS) i medicinsk biokemi. I dag arbejder hun som læge i specialisering (LIS) i misbrug og afhængighedsmedicin ved Oslo Universitetssygehus.

Hedda er faglig rådgiver i flere projekter. Et af projekterne er udvikling af et skræddersyet kursus for kvinder udsat for vold i nære relationer. Dette er nu under afprøvning.

Et bogprojekt er nu i opstartsfasen, der det arbejdes med at udvikle teknikkerne i BevidsthedsTræning for brug i behandling.  

Et af hovedmålene med det faglige samarbejdet er at få BevidsthedsTræning som en del af et behandlingstilbud i psykisk sundhed og misbrug/rus.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.