Sundhed og beredskab

Et enkelt værktøj til at tage vare på sig selv
(selvvaretagelse)

God psykisk sundhed betyder mere end bare fravær af psykiske lidelser. Det handler om en oplevelse af at mestre livets opgaver og udfordringer, både privat og på arbejde.

Det meste af arbejdet inden for sundhed-, social- og omsorgssektoren ligger inden for det, vi kalder relationelle-jobs, hvilket indebærer høje krav til at mestre egne følelser, i mødet med andre. I sundhed- og beredskabsjobs foregår dette mødet med mennesker der er i akut kruse, sorg og sygdom. Arbejdet indeholder tit et meget højt tempo og omstilling mellem dag- og natarbejde.

Forskning (STAMI 2018) viser, at risikoen for udbrændthed øger når følelser i det indre ikke bliver håndteret på korrekt måde. Når smertefulde følelser ikke bliver reguleret, bliver løsningen en maske for at møde de ydre krav. Dette kan føre til udbrændthed og risikoen øger ved turnusarbejde og arbejde i miljø med mange forstyrrende faktorer. Studien viser sammenhæng mellem høje emotionelle krav i arbejdet og psykisk udmattelse efter arbejde, hvor arbejd indenfor sundhed- og omsorg kommer højt op på listen.

Verdenshelseorganisationen (WHO) definerer udbrændthed (burnout) som et syndrom som udvikles over tid, når stress på arbejdspladsen ikke bliver håndteret på korrekt måde (maj 2019, NTB).

Selvvaretagelse – et nedprioriteret område?
I sundhed- og beredskabsjobs er stressfaktorer en del af jobbet og ikke løsbare i det ydre. Stress og dårlige/smertefulde følelser må håndteres der de opstår, i det indre.

BevidsthedsTræning er en ny og effektiv metode for stresshåndtering og selv-varetagelse.

Efter 24 år med udvikling og tests af konkrete teknikker og træning for at håndtere stress og pres, blev BevidsthedsTræning udviklet.

De publicerede resultater viser, at BevidsthedsTræning øger evnen til selvregulering og øget mestringstro. Noget som er bevist, er præventivt med tanke på håndtering af stress og udbrændthed.

Hjernetræningen giver indre ro og bedret social forståelse i efterkant af kursus.

BevidsthedsTræning i psykisk sundhed

Arbejdet med psykisk sundhed og misbrug er givende og samtidig enormt krævende for den enkelte medarbejder. Det at bistå og hjælpe mennesker som er i kritiske faser af livet, stiller ofte krav til omsorgsiver, der strækker sig ud over den oplæring og træning de har fået.

Unique Mind ESP har et udvidet tilbud indenfor sundhed og misbrug, da dette er et af vores satsningsområder. Igennem flere projekter og fagligt samarbejde, har vi fået bred erfaring på de udfordringer og opgaver medarbejdere og ledelse møder i hverdagen, og som bliver nødt til at løses.

Hvordan opretholde et godt helbred og livskvalitet?

Tage vare på sig selv – Selvvaretagelse
I dag findes der gode måder at have debriefing på arbejdspladsen, alligevel ser vi at dette ikke er nok. For at kunne håndtere egne oplevelser og udfordringer ser vi vigtigheden af at have enkle teknikker som kan bruges på egen hånd. Vores hjerne, vores hoved, vores tanker og følelser skiller heller ikke på om vi er på arbejde eller hjemme.

Stressmestring
Med alle de arbejdsopgaver der skal fuldføres og tidspresset som »hænger over« os, er stress en vigtig faktor at kigge på. Vi ved, at stress leder til mange forskellige symptomer i kroppen og over tid kan det lede til udmattelse.

Når vi tager udgangspunkt i hjernen er det fordi, at hjernen har neurale baner med minder, og til et minde er det en følelse. En følelse bliver til tanker vi tænker, ordene vi siger og handlinger vi gør, og til sidst et grundlag for vores afgørelser. Meget af dette sker på et ubevidst plan, eller som vi også kan sige; vi går på autopilot.

Vi vurderer ikke om vi er stresset, men vi bare kører på videre. Stress påvirker din evne til at arbejde effektivt og hvordan du arbejder med andre, ydermere hvordan du har det med dig selv og de omkring dig.

For dem, der arbejder med psykisk sundhed og stofmisbrug, er der tilrettelagt et komplet kursus, der løber over to dage.

Hvis du ønsker mere information, eller at vi sammen finder en løsning til din afdeling, er du velkommen til at kontakte Deborah Borgen.

Fra vold til et liv i tryghed

Til brugere/beboere
I Trondheim Kommune har vi gennemført et projekt inden for psykisk sundhed og misbrugsarbejde. Målet med projektet var, i første omgang, at træne personalet og give konkrete teknikker til selvvaretagelse, samt se på måder at integrere BevidsthedsTræning som en del af et tilbud i psykisk sundhed og stofmisbrug.

I den tid projektet forløb, blev der lavet og testet ud et specialkursus for kvinder udsat for vold i nære relationer. Dette hav gode resultater, og er nu et tilbud vi udbyder. Kurset heder »Fra vold til et liv i tryghed«.

Ønsker du mere information, tag kontakt med Dorothee Tettweiler.

Sundhedspersonale

Sundhedspersonale er en erhvervsgruppe som er uddannet til at se andre og andres behov. I sundhedssektoren er der ofte et højt tempo. Det kan være et fysisk og psykisk belastende arbejde. Sundhedspersonale skal behandle patienterne med faglighed og menneskelighed, samtidig som tiden ikke altid strækker til. Dette medfører ofte et stress, som bliver nødt til at håndteres.

Mange tager med arbejde hjem, og linjerne mellem arbejde og fritid kan være utydeligt. Tankerne fra dagens vagt kan fylde hovedet og påvirke nattesøvnen. Turnus kan også skabe udfordring når det gælder søvn. I dag ved vi at kvalitetssøvn er vigtigt for at fremme god psykisk sundhed.

At være dygtigt til sit arbejde er mere end at være fagligt opdateret og engageret. Det handler også om at tage vare på sig selv, på en effektiv måde, for at undgå at et ubevidst stress, bygger sig op.

Vi afholder åbne kursus for privatpersoner, og på disse kurser har vi haft mange deltagere der arbejder indenfor sundhed og omsorg. Mange har efterspurgt et tilbud der fagpersoner er samlet, og derfor ønsker vi nu at udvide med tilbud, specielt tilrettet sundhedspersonale.

Hvordan opretholde et godt helbred og livskvalitet

Tage vare på sig selv – Selvvaretagelse
BevidsthedsTræning
giver enkle teknikker til selvhjælp for at kunne håndtere det vi møder.

En af teknikkerne kan bruges når der opstår situationer, der må bearbejdes. Det er en kognitiv teknik, der debriefing gøres på en effektivmåde på egen hånd. En »pep-talk« med sig selv på denne måde skaber gode, varige resultater. I tillæg giver det en øget relationskompetence, noget som også kommer patienter til gode.

I kurset er der også en teknik for øget søvnkvalitet. Den indeholder et element af skriveterapi, hvor vi kan sortere og rydde hovedet fra forstyrrende tanker og følelser. I tillæg er den et planlægningsværktøj, for at kunne være forberedt, finde gode løsninger og håndtere ulige situationer.

Stressmestring
Med alle de arbejdsopgaver der skal fuldføres og tidspresset som »hænger over« os, er stress en vigtig faktor at kigge på. Vi ved, at stress leder til mange forskellige symptomer i kroppen, og over tid, kan det lede til udmattelse.

For sundhedspersonale er der tilrettelagt et komplet kursus som foregår over to dage. Der er i tillæg effektive og virkningsfulde seminarer. De er bygget som 3 moduler, ud i fra BevidsthedsTræning.

Ønsker du mere information, tag gerne kontakt med os.

Beredskapspersonale

Beredskabspersonale, om det er brand, politi, ambulance eller redning, har ofte et drive ud over det at gøre et vigtigt arbejde for samfundet. At gøre en forskel for andre mennesker, gøre samfundet mere trygt og det at hjælpe til, er værdier og holdninger som holdes højt.

Et samfund i stadig ændring gør, at omstillinger og nye krav er en del af arbejdsdagen, og må håndteres. I tillæg er der ofte turnus, omstilling af arbejdstid og udfordringer i arbejdsopgaver som kommer i spil, når stress-faktorer bliver analyseret.

Vi ved, at stress over tid, som ikke bliver håndteret på korrekt måde, fører til sygdom, tab af motivation og udmattelse.

Vi afholder åbne kurser for privatpersoner og på disse kurser har vi haft mange deltagere fra beredskabssektoren. Mange har efterspurgt et tilbud der fagpersoner er samlet, og derfor ønsker vi nu at udvide med tilbud, specielt tilpasset beredskabspersonale.

Hvordan opretholde et godt helbred og livskvalitet

Tage vare på sig selv – Selvvaretagelse
At kunne tage vare på sig selv, er en nøgle, når det kommer til erhverv der arbejdet kræver både fysisk og psykisk styrke. BevidsthedsTræning giver enkle teknikker til selvhjælp, til at håndtere det vi møder.

En af teknikkerne kan bruges når der opstår situationer som må bearbejdes. Det er en kognitiv teknik, og med denne teknik gøres både en defusion og debriefing, fordi du får evnen til at kunne tage et skridt til siden og observere, uden følelser. Hændelsen, eller indsatsen, bearbejdes på fornuftsmæssigt og følelsesmæssigt. Em »pep-talk« med dig selv på denne måde skaber gode varige resultater. I tillæg giver dette en øget relationskompetence.

I kurset er der også en teknik for øget søvnkvalitet. Den indeholder et element af skriveterapi, der vi kan sortere og rydde hovedet fra forstyrrende tanker og følelser. I tillæg er den et planlægningsværktøj, til at være forberedt, finde gode løsninger og håndtere ulige situationer.

Stressmestring
BevidsthedsTræning har vist sig at være en effektiv metode til at håndtere stress. Træningen gør, at vi er i stand til at holde et højt præsentationsniveau, over tid, uden at blive udmattet.

For beredskabspersonale er det tilrettelagt et komplet kursus som foregår over to dage. Der er i tillæg effektive og virkningsfulde seminarer. De er bygget som 3 moduler, ud i fra BevidsthedsTræning.

Ønsker du mere information, tag gerne kontakt med os.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.