BevidsthedsTræning for virksomheder i privat og offentlig sektor

For at imødekomme fremtidens krav til at håndtere stress på arbejdspladsen, er det vigtigt at have dokumenterede og effektive teknikker. I tillæg til et komplet kursus for virksomheder, tilbyder vi nu effektive og virkningsfulde moduler på 3 timer.

Virksomhedskursus, seminarer og foredrag

Hvad havde der sket med din virksomhed, hvis alle ledere og medarbejde var opfindsomme og idérige, formået at sætte deres idéer ud i livet, var empatiske i møde med andre, tog gode beslutninger ved at følge mavefornemmelsen, og aldrig lod sig stresse – uanset hvor meget de havde at lave?

Dette scenario er fuldt realistisk og opnåeligt. Ved at bruge nye, forskningsbaserede teknikker er det muligt at realisere en større kapacitet og effektivitet. Det vil igen åbne for nye muligheder og konkurrencefordele, for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

»Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anderkender for første gang udbrændthed som en sygdom. WHO definerer herefter udbrændthed (burnout) som et syndrom som udvikles når kronisk stress på arbejdspladsen ikke bliver håndteret på korrekt måde« (Maj 2019, NTB)

Vi er optaget af at fremme god psykisk sundhed og livskvalitet for den enkelte medarbejder, for at kunne imødekomme fremtidens krav til hvordan virksomheder skal løse udfordringerne, med håndtering af stress.

Lad din virksomhed lede an og være i forkant!

Moduler for effektiv selv-ledelse

For at tilpasse virksomheders ulige behov, har vi udviklet effektive og virkningsfulde seminarer. Alle seminarer er bygget ud i fra BevidsthedsTræning og er opbygget med tre moduler.

Modulerne består af forelæsning og hjernetræning. Hjernetræningen er bygget på det imaginære, noget som betyder at tankerne bruges aktivt i træningen af hjernen.

 

Modul 1: Reducér stress og styr tiden effektivt

Målgruppe: For alle medarbejdere, på alle niveauer
Varighet: 3 timer
Pris: Indtil 50 personer kr. 25 000,- eks. moms
og eventuelle rejseudgifter.

Mange taler om et positivt eller sundt stress i forbindelse med det at lykkes – det er en myte. Det, som bliver omtalt som positivt stress, er en præstationstilstand i hjernen som ligger over stressniveauet, der vi føler os mere vågen, produktive og fokuseret på opgaverne.

Stress derimod, tager os væk fra det at præstere på højt niveau, over tid. Præstation over tid kræver, at hjernen og kroppen får rigtig restitution, sådan at stresset ikke fører til udmattelse, tab af motivation eller øget sygefravær.

I dette modul stresser vi ned og skaber grundlaget til en ny forståelse af hvordan vi kan håndtere stress – hjemme og på arbejde, altså i vores hverdag. Det er jo, på trods af alt andet, hverdage det findes flest af.

Vi arbejder med kreativitet, struktur og selv-ledelse, og skaber vores eget »High Performance-rum«. Dette giver en tilstand af ro og klarhed i hverdagen, og vi kan præstere på et højt niveau, uden at blive udmattet.

Det skal være sjovt og motiverende at gå på arbejde!

Tilbagemeldinger på modul 1

Grundlægger Deborah Borgen under lanceringen af modul 1

Daglig leder: »Dette var supergodt! Her må der jo bare blive ventelister.
Jeg kan faktisk se ændringer undervejs«.

Medarbejderne: »Vi mærket ændring allerede under træningen og dette er spændende og interessant. At få konkrete teknikker som kan bruges privat og på arbejde er guld, og så på 3 timer!«

Billede: Grundlægger Deborah Borgen under lanceringen af modul 1

Modul 2: Drivkraft til handling

Målgruppe: For alle medarbejdere, på alle niveauer
Varighet: 3 timer
Pris: Indtil 50 personer kr. 25 000,- eks moms
og eventuelle rejseudgifter.

Motiverede medarbejdere har drivkraft, de får ting gjort, finder nye løsninger og har det sjovt på arbejde. En tydelig vision og mål giver motiverede ansatte.

Det kræver kompetence og bevidstgørelse i hvordan den enkelte kan hente frem ressourcer til indre motivation og have en drivkraft til en effektiv hverdag. Modul 2 giver dig værktøjet der bringer visioner og mål til et helt nyt niveau.

Modul 2 bygger på modul 1, og du får kompetence som giver drivkraft til handling. Denne kompetence har varig værdi. Virksomhedens kultur styrkes med medarbejdere som giver tryghed til kunder, og skaber resultater.

» – At finde medarbejdere som har en genuin indre glæde af at udføre virksomhedens arbejdsopgaver er guld værd for arbejdsgivere og virksomhedsejere, siger professor Anders Dysvik« (Forskning.no, maj 2014)

Modul 3: Det ultimate planlægningsværktøj

Målgruppe: For alle medarbejdere, på alle niveauer
Varighet: 3 timer
Pris: Indtil 50 personer kr. 25 000,- eks moms
og eventuelle rejseudgifter.

Med det ultimative planlægningsværktøj mener vi at tage i brug det genuine og geniale i mennesket. Det naturlige iboende, der ikke kan måles med noget andet.

Dette modul handler om klare strategier og gode valg og beslutninger, der er vigtige faktorer og leder til succes. Andre vigtige faktorer er mavefornemmelse/intuition og flow – eller som mange genkender; brikkerne falder på plads. Mange ønsker at dette skal ske oftere, ikke bare nu og da. Det gør vi noget med i dette modul.

Dette værktøj giver dig to essentielle fordele for at opnå High Performance:

  1. Holde hovedet klart og få tilgang til idéer som giver gode, effektive løsninger og tackle uventede situationer i stiv arm.

  2. Påvirker søvn, sådan at du får bedre kvalitet på søvn, og fungerer godt i hverdage, over tid. I dag ved vi at, for lidt/forstyrrende søvn giver reduceret i produktivitet.


Psykisk styrke, at være ydmyg og se sig selv som en del af en større helhed skaber lykkelige medarbejdere, der er mindre syge.

At have lykkeligere og mere effektive medarbejdere, med gode mellemmenneskelige relationer, vil være en klog investering.

 

Et komplet kursus for virksomheder – BevidsthedsTræning I

BevidsthedsTræning er en ny videnskabelig metode, med to publikationer i verdens mest refererede psykologiske tidsskrift; »Frontiers in Human Neuroscience«. Det er også de to første publikationer som dokumenterer selv-guidet positiv imaginær træning (selv-ledelse).

Forskningen viser, at træningen giver øget evne til at regulerer følelser, øget evne til at bruge logik til at læse nye problemer, og den øger non-verbalt ræsonnement, som er en indikator på generel intelligens. Samtidig giver træningen styrket intuition og kreativtet.

Målgruppe: For alle medarbejdere, på alle niveauer
Varighet: 2 påfølgende dage, 8 timer per dag
Pris: Tag kontakt med os

Vi har blandt andet tilpasset kursus for psykiatri og misbrug, beredskab, ministerium, børnehave, IT og dagligvare.

Lige så vigtigt som et godt fysisk helbred, er det at have et godt psykisk helbred. Et godt psykisk helbred handler om en oplevelse af at mestre livets opgaver og udfordringer, både privat og på arbejde.

Mentalt robuste mennesker håndterer stress, modgang og vanskelige situationer bedre. Igennem gode udviklings- og arbejdsværktøj skabes der tryghed, trivsel og effektivitet, og leder til et dynamisk arbejdsmiljø.

Temaer fra BevidsthedsTræning I:

  • Hjernen, dens struktur og opbygning
  • Hvordan bruge vores potentiale til det fulde
  • En god kvalitetssøvn
  • Et nyt perspektiv til nye løsninger
  • Mål og ændringer – øget omstillingsevne
  • Mentale forberedelser
  • Kommunikation og relations-kompetence
  • Etablere en stressfri zone med åbne øjne

Andre typer foredrag

Vi afholder foredrag for organisationer, idrætsforeninger og andre foreninger, samt gæsteforelæsninger på universiteter.

Tag kontakt med os, så finder vi sammen en løsning jeanette@uniquemindesp.dk

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.