BevidsthedsTræning for virksomheder

Ansatte som ikke bliver stresset, arbejder mere effektivt og tør at være kreative. Det kan et kursus i BevidsthedsTræning tilbyde din virksomhed. I tillæg til et komplet kursus tilbyder Unique Mind ESP effektive moduler af 3 timers varighed.

Få ansatte som stresser mindre og arbejder bedre

Ansatte som ikke bliver stresset, arbejder mere effektivt og vover at tænke uden for boksen. 

Hver femte dansker, der er i beskæftigelse, har et højt stressniveau viser tal fra Sundhedsstyrelsen. En undersøgelse fra COWI omkring danskernes sygefravær viser, at 17.000 danskere er sygemeldt med stress hver dag. Stress kan føre til, at det bliver sværere at udføre arbejdsopgaver og turde at tænke nyt, fordi man er bange for andres reaktioner. Stress forårsages ofte af et forventningspres, vi selv tror vi bliver udsat for. Over længere tid kan stress føre til fysiske og psykiske sundhedsproblemer, som kan resultere i sygemelding og fravær fra arbejdspladsen, ifølge helsenorge.no. Verdenshelseorganisation (WHO) anerkender udbrændthed som et resultat af arbejdsrelateret stress. En stresset og syg stab, er en mindre effektiv stab.

Øg de ansattes trivsel og få ansatte med et højt præstationsniveau

Virksomhedskurset til Unique Mind ESP i BevidsthedsTræning vil hjælp de ansatte på flere måder:

 • Fjerne stress fra hverdagen
 • Blive mere effektive på arbejdspladsen
 • Arbejde mere kreativt
 • Blive mere følelsesmæssig stabile
 • Øge præstationsniveauet, ved at de mestrer sine arbejdsopgaver, uanset hvor udfordrende de måtte fremstå.

Øg de ansattes trivsel og få ansatte med et højt præstationsniveau
Virksomhedskurset til Unique Mind ESP i BevidsthedsTræning vil hjælp de ansatte på flere måder:

 • Fjerne stress fra hverdagen
 • Blive mere effektive på arbejdspladsen
 • Arbejde mere kreativt
 • Blive mere følelsesmæssig stabile
 • Øge præstationsniveauet, ved at de mestrer sine arbejdsopgaver, uanset hvor udfordrende de måtte fremstå.

På kurset lærer de øvelser, som går det enklere at tænke udenfor boksen, arbejde med innovation og tage initiativ til nye idéer, som kan løfte virksomheden og bedre resultater. Kurserne er en proaktiv måde at ivaretage de ansattes fysiske og psykiske helbred.

Kurset har en varighed på to påfølgende dage, med otte timer kursus per dag. Ved at dedikere denne tid, vil de ansatte reducere sit eget stress, arbejde mere effektivt og blive mere kreative på arbejdspladsen. Det fører til bedre resultater for virksomheden.

Virksomhedskurset kan gennemføres som komplet kursus, men det er også muligt at gennemføre tre moduler på kortere tid, der det vigtigste fra kurset tages ud. Modul 1 skal gennemføres først. Derefter kan modul 2 og 3 gennemføres, om ønskeligt. I hvert modul lærer de ansatte øvelser, som gør at de:

 • Reducerer stress
 • Arbejder mere effektivt
 • Arbejder mere kreativt
 • Motiveres til innovation og udenfor-boksen-tænkning


Modulerne har en kapacitet på 50 ansatte, varer i tre timer og koster hver 25.000. Rejse og eventuelt ophold vil komme i tillæg.

Modulerne er til virksomheder, som er nysgerrige på et kursus i BevidsthedsTræning fra Unique Mind ESP, eller som ikke kan dedikere så meget tid til kursusdeltagelse.

Et komplet virksomhedskursus i BevidsthedsTræning

Mentalt robuste ansatte håndterer stress, modgang og vanskelige situationer bedre. Gennem gode udviklings- og arbejdsværktøj skabes det tryghed, trivsel og effektivitet, noget som fører til et dynamisk arbejdsmiljø. Lige så vigtig som et godt fysisk helbred, er det at have et godt psykisk helbred. Godt psykisk helbred handler om en oplevelse af at mestre livets opgaver og udfordringer, både privat og på arbejde.

BevidsthedsTræning fra Unique Mind ESP er en videnskabelig metode, som er bevist at øge evnen til at regulere følelser og til at bruge logik for at løse nye problemer. Træningen giver også styrket intuition og kreativitet, som gør det enklere for de ansatte at tænke uden for boksen.

På kurset i BevidsthedsTræning lærer de ansatte:

 • Om hjernens struktur og opbygning
 • Hvordan de bruger sit fulde potentiale
 • God kvalitetssøvn
 • Et nyt perspektiv for nye løsninger
 • Mål og ændringer – øget omstillingsevne
 • Mentale forberedelser
 • Kommunikation og relationskompetence
 • Etablere en stressfri zone, med åbne øjne

Vil du have ansatte som ikke bliver stresset, arbejder mere effektivt og tør at tænke uden for boksen, bør du vurdere et kursus i BevidsthedsTræning fra Unique Mind ESP.

Modul 1: Reducér stress og styr tiden effektivt

Det første de ansatte lærer, på Modul 1, er at stresse ned og blive mere effektive. De vil hurtigere fuldføre sine arbejdsopgaver og med bedre resultater, samtidig som de bliver mere glad og mindre stressede.

Modulet hjælper med at modvirke stressrelateret sygdom som depression, angst og søvnløshed. Træningen som læres på kurset gør, at de ansatte kan bygge en sindstilstand som kaldes for High Performance – i denne tilstand arbejder man rolig, men effektivt, uden at blive påvirket af stress.

På Modul 1 lærer de ansatte:

 • Forstå hvad stress er, og hvorfor vi stresser
 • Håndtere stress
 • Se løsninger og tænke anderledes
 • Få en bedre balance mellem arbejde og fritid
 • Effektiv selvledelse, være tryg i egne valg
 • Sortere tanker
 • Fokusere på opgaverne som skal gøres
 • Bygge High Performance-rummet

Modul 2: Motivation som giver resultater

At tænke innovativt, anderledes og originalt lærer de ansatte på Modul 2. De lærer også om indre-styret motivation og drivkraft.

Ansatte som er motiverede, får ting gjort og præsterer bedre, i tillæg til at de trives på arbejde, viser stadig flere studier. Har virksomheden en tydelig vision, som de ansatte kan genkende sig selv i, tilsammen med tydelige mål, motiveres de ansatte til ekstra arbejdsindsats og at tænke uden for boksen. Det betyder bedre resultater for virksomheden.

På Modul 2 lærer de ansatte:

 • Bevidstgørelse af hvilke tanker der leder til mål
 • Hvordan tolke mavefornemmelsen
 • Vision og mål
 • Hvorfor skal man tænke uden for boksen
 • Lære at gå ud af ’flokken’ og være anderledes
 • Vove at skille sig ud

Modul 3: Modige ansatte løfter virksomheden til nye højder

På Modul 3 lærer de ansatte at lægge fra sig frygten, tilknyttet til det at prøve nye ting, og tackle uventede situationer i stiv arm.

Modulet handler om tydelige strategier og gode valg og beslutninger, som bruges for at nå High Performance tilstanden. Derudover har modulet fokus på søvnkvalitet, som er vigtigt for at effektivisere vågentiden.

På Modul 3 lærer de ansatte:

 • En teknik for bedre søvnkvalitet
 • En teknik for at lægge fra sig frygt
 • Ændre autopiloten
 • Øge omstillingsevnen
 • Tackle komplicerede problemstillinger
 • Emotionel selvregulering
 • Relationskompetence og samarbejde

Hvad er stress?

Stress er følelsen af at kroppen er i alarmberedskab. Følelsen opstår, når vi havner i situationer vi oplever som udfordrende eller overbelastende. For mange, relateres denne type situationer sig til arbejde. Stress er en ubehagelig følelse som kan have flere symptomer. Over lang tid kan stress føre til alvorlige sundhedsproblemer, informerer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Nogle af symptomerne på stress er:

 • Rastløshed
 • Hyppige infektioner
 • Udmattelse
 • Lav eller ujævn koncentration
 • Lav selvværd
 • Tilbagetrukkenhed
 • Søvnproblemer
 • Mangel på engagement
 • Vanskelig at samarbejde med


Stress ser anderledes ud fra person til person, men fælles for alle er, at stress over tid fører til dårlig fysisk og psykisk sundhed, som kan resultere i sygefravær og fravær fra arbejde.

Stressede ansatte giver dårligere resultater
Stress over tid er skadelig for kroppen på flere måder:

 • Kroppens immunforsvar bliver svagere
 • Hovedpine
 • Smerter i nakke, skuldre og ryg
 • Det bliver sværere at koncentrere sig, som fører til lavere effektivitet og kreativitet på arbejdspladsen.


Stress over tid øger også risikoen for depression og angst
, advarer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. På grund af sygdom og skader som følge af stress, er det mange som sygemelder sig, eller bliver mindre effektive på arbejdspladsen.

Virksomhedskurserne i BevidsthedsTræning er en proaktiv måde at sørge for, at de ansattes fysiske og mentale sundhed vedligeholdes. Kurserne vil hjælpe de ansatte til at håndtere stressede situationer, arbejde mere effektivt samt være mere glad.

Ønsker du at vide mere om virksomhedskurserne?

Tag kontakt til os, så finder vi sammen en løsning

jeanette@uniquemindesp.dk

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.