Forskningsresultater

Et videnskabeligt dokumenteret kursus

Hjernetræning med umiddelbar effekt

Lige efter fuldført kursus har hjernen fået positive og varige fysiske ændringer. Forskningen viste, at dette ikke skyldes placebo-effekt, men er direkte relateret til denne hjernetræning.

Effekten viser sig som øget emotionel og kognitiv udvikling (følelser og tænkning). Større balance mellem følelser og fornuft har stor betydning for, at kunne håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen. Dette er også noget af det kursusdeltagerne fortæller, at de oplever lige efter kursus.

Tænk smartere og mere effektivt

Hjernen bruger mindre energi, samtidig som vi tænker mere effektivt. Plasticiteten (hjernens evne til at forandre sig) øger. Den øgede plasticitet gør, at der er flere funktionelle kontakter mellem hjerneregionerne.

Smartere og mere effektiv tænkning viste sig som:

  • Større evne til at bruge logik for at løse nye problemer
  • Øget intuition og kreativitet
  • Øget indlæring og hukommelse
  • Øget evne til emotionel selvregulering


Disse resultater, er noget af det der gør, at kurset er anbefalet til akademiske formål.

Kursusdeltagerne fortæller, at de har nemmere ved at mestre skolearbejde, studieopgaver og opgaver på arbejde efter kursus. De oplever også at kunne se flere og andre løsninger end tidligere, også i samarbejde med andre.

Kom af med stress – få bedre overblik

Nogle af det første kursusdeltagere oplever efter kursus er, at stress bliver erstattet med en ro og bedre oversigt i hverdagen. I forskningen vises dette som funktionelle ændringer i præfrontal cortex (et område der er knyttet til selvrefleksion og analyse). Dette viser sig også som øget tilstedeværelse og årvågenhed.

Kursusdeltagerne giver tilbagemelding på, at unødvendig tankestøj bliver borte, og sammen med en øget tilstedeværelse og årvågenhed går de nemmere ind i nye og ukendte opgaver. De oplever også at se større forskel på ret og galt. I tillæg oplever de en større mestringsfølelse. I forskningen viser dette sig som øget mestringsforventning.

To enkle teknikker til brug i eget liv

På kurset får du to teknikker, der kan anvendes i den situation, der gælder for dit liv, her og nu. Forskningen viser, at du kan bruge teknikkerne uden vejledning af terapeut. Det betyder, at du kan påvirke din egen hjerne i forhold til hændelser eller situationer. Dette fremmer egen psykisk sundhed.

Kursusdeltagere rapporterer, at de står tryggere i selvstændige valg og beslutninger, uden behov for at spørge andre. Samtidig som du har teknikker til selvledelse og mestring.

Aldrig før har det været så nemt!

Det, der er specielt ved lige præcis denne træning er, at du får store resultater efter blot to dage på kursus. I forskningen viste dette sig som funktionelle ændringer i hjernen, og lavere svingninger (hjernen var mere rolig) samtidig som de var årvågne. Tidligere har man brugt mange år på at opnå lignende resultater. Kursusdeltagerne er også overrasket over så store resultater på kort tid.

Et resumé af resultaterne

Imaginær træning er et lovende værktøj til behandling af fobier, angst og depression. De to første forskningsprojekter er gennemført på raske personer, hvor mennesker med begyndende symptomer på depression var inkluderet i studierne. Det er ikke tidligere forsket på emotionel og kognitiv udvikling når træningen er selv-ledet, sådan de nu har gjort med grundkurset i DB-System®.

Teknikkerne kan blandt andet bruges til at arbejde med personlige mål, ændre følelser som ligger bag negative erfaringer, eller for at få bedre relationer til andre mennesker. Teknikkerne kan bruges hjemme i egen stue, uden behov for vejledning fra en terapeut. Teknikkerne kan anvendes til den situation, der er gældende i dit liv her og nu (tematisk tilpasning).

Øget tilfredshed med livet og mindre depressive symptomer

Kurset er vurderet som en effektiv metode for både at håndtere hverdagsopgaver og udfordringer, men også for at kunne ændre ugunstige tankemønstre. Både de store ugunstige, som er et resultat af posttraumatisk stress, men også de små ugunstige, som det at være irriteret på en kollega.

Både dem med depressive symptomer og de »raske« opnåede en forbedring i flere mål på sundhed og livskvalitet. De med depressive symptomer fik mindre depressive symptomer efter kursus. I tillæg oplevede de øget tilfredshed med livet, og de kunne nemmere ændre fokus fra negative til positive følelser (øget emotionel og social forståelse).

De raske opnåede en forbedring af non-verbalt ræsonnement, som er en slags indikator for generel intelligens. Begge grupper opnåede en forbedring i mestringstro, mere positiv tænkning, og en forbedring af mellemmenneskelige relationer. I begge grupper var oplevede ændringer i overensstemmelse med funktionelle ændringer i hjernen.

Funktionelle ændringer – signifikant reduktion i insula cortex

Nogle af de funktionelle ændringer vi kan nævne er signifikant reduktion i insula cortex, hos dem med begyndende symptomer på depression. Dette kan forklare nogle af årsagerne til, at denne gruppe fik øget emotionel og social forståelse, samt øget tilfredshed med livet. Insula cortex er involveret i regulering af vores følelser. Området behandler både negative og positive følelser.

Insula cortex spiller også en rolle når det gælder vores sensitivitet til andres følelser. Fordi der blev fundet ændringer i både Insula cortex og præfrontal cortex, tilsammen med scoren af øget social forståelse, kan disse funktionelle ændringerne have sammenhæng med deltagernes evne til at ændre fokus fra negative til positive følelser. Med andre ord, de fik større balance mellem følelser og fornuft.

Eftersom de med depression symptomer blev bedre efter kurset, er det sandsynligt, at kurset vil have en gunstig effekt også hos dem med angst og fobier.

En vigtig konklusion er, at træningen giver øget selvreguleringsevne, en færdighed, der er afgørende for at håndtere »livet«, i et livsløbsperspektiv.

Praktisk betydning

I det første studie, hvor der blev anvendt EEG-målinger, blev der lagt vægt på hvilken betydning dette har for emotionel selvregulering. I det andet studie, med lignende design, blev der lagt vægt på, at når vi udvikler os emotionelt, vil dette også styrke vores kognitive funktioner.

Forskningen blev udført på raske mennesker, noget som viser, at kurset har betydning for at håndtere små og store opgaver og udfordringer i hverdagen. For eksempel, når vi skal arbejde med at nå vores mål, eller vi oplever at blive irriteret på en kollega på arbejdspladsen, eller vi er i konflikt med familie/venner. Det, at deltagerne står tilbage med to teknikker, der kan tilpasses til brug for den situation de er i, uden at bruge terapeut, gør, at kurset er vurderet som omkostningseffektiv, når det gælder at fremme mål om god psykisk sundhed og livskvalitet i samfundet. Af samme årsag, er kurset vurderet som gunstig for at forstærke samarbejd og effektivitet på arbejdspladsen.

Færdigheder i at kunne påvirke og forbedre følelsesmæssig velvære, personlige relationer og evne til at løse problemer, vil også kunne have betydning for akademiske formål (skole/studie resultater, løsning af opgaver på arbejde).

I tillæg til at kurset er vurderet som gunstig for raske mennesker, kan det være nyttigt i neurorehabilitering for patologiske forhold med forstyrrelser i ikke verbalt ræsonnement, som for eksempel posttraumatiske stresslidelser (PTSD). Både traumer som en følge af det at have været i krig, ulykker, men også traumer som en følge af, at vokse op i hjem præget af omsorgssvigt. Disse patienter kan også drage nytte af at forbedre følelsesmæssigt velvære.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.