»Vi har alle et ubrugt potentiale, vi kan hente frem for at få det bedste ud af livet.«

Dette udsagn er en kort opsummering af 24 år med egen udvikling og og systematisk arbejd, der ledet til et grundkursus i DB-System®. Deborah Borgen ønsket at give alle den samme mulighed, og i januar 2010 introducerede hun sit system i flere lande.

For at åbne of for et ubrugt potentiale, måtte hun tage i brug ukendte ressourcer og bygge bid for bid. Hun forestillede sig et puslespil, der alle brikkerne måtte være på plads, for at hun kunne se det hele billedet.

Første brik i puslespillet – reducere stress og pres

Brik 1 – Få pres og stress ned

Deborah havde selv erfaret at »ramme muren«, og kendte på følelsen af at ikke slå til, være god nok eller mestre opgaverne som økonomichef, kæreste og mor. Og her kom den første brik på plads.

En høj stressfaktor tager os væk fra de ressourcer vi har. Vi bliver rastløse, bliver udmattede, får søvnproblemer og mister engagement og entusiasme.

I en verden der den ydre facade har stor betydning, bringer den et bevidst og ubevidst stress og pres med sig. Det er forventet at vi skal præstere på et højt niveau og tilpasse os de krav som stilles, på alle livets arenaer.

Det ydre bliver hele tiden justeret, for at tilpasse os disse ydre krav, mens det indre har vi ikke lært så meget om. Facaden er blevet vigtigere end hvordan vi har det mentalt.

Første brik er at få pres og stress ned, sådan at vi evner at være til stede i livet.

Andre brik – hjernetræning

Brik 2 – Træning af hele hjernen

For at forstå mere af hvem vi er og hvordan vi fungerer, blev hjernen en vigtig indfaldsvinkel for Deborah. Hun så at hjernen kunne bruges som et ressourcecenter, for at få tilgang til det fulde potentiale vi har som mennesker.

Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, som gennem et avanceret samspil styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelser og behandler alle impulser der modtages.

Du har måske lært at stressniveauet kan reduceres ved at være ude i naturen, meditation eller yoga, eller at du kan træne hjernen ved hjælp af at løse kryds og tværs. Men du har måske ikke lært at du bevidst kan udvikle og træne hjernen til at håndtere livets opgaver og udfordringer.

Dette blev en ny og vigtig brik som måtte på plads. Deborah opdaget hvordan vi kan træne hjernen på en systematisk måde, for at optimere og styrke hjernens funktioner. Vi kan ændre hjernen ved at bygge nye neurale baner, samtidig som en større del af hjernens netværk bliver taget i brug.

Anden brik er at træne hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, sådan av vi kan bruge flere ressourcer.

Tredje brik – selvguidet imaginær træning og teknikker

Brik 3 – Lede sig selv med teknikker

Fjerde brikke – balance mellem fornuft og følelser

Brik 4 – Balance mellem fornuft og følelser

Balance mellem fornuft og følelser har stor betydning for at håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen. Dette var en af de største udfordringerne i Deborahs liv, og blev den næste brik der måtte på plads.

Hun blev simpelthen nødt til at få en balance mellem fornuft, eller vores tænkning på den ene side, og følelser og fantasi på den anden.

Mennesker styres i stor grad af følelser, og ofte sker dette bevidst. Deborah opdaget at ved at skabe et stærkere netværk i hjernen, kunne vi få en større kontrol over følelserne i hverdagen. Vi har brug for at styrke balance mellem det ubevidste og følelserne, og det bevidste og vores logik.

Du har måske oplevet at sidde i en følelse som er svær at komme ud af. Det kan være irritation, vrede, sorg eller fortvivlelse. Vi går på en autopilot, der hjernen henter frem gamle minder, og vi er ikke bevidst hvad vi tænker eller føler. Derfor vil balance mellem fornuft og følelser hjælpe os til en bedre selvregulering og følelsesmæssig stabilitet.

Fjerde brik er at have en balance mellem fornuft og følelser, og gennem det en større tilgængelighed til det ubevidste, hvor meget af vores potentiale ligger. Da kan vi få det bedste ud af livet.

Femte brik – ESP-sans og intuitiv tænkning

Brik 5 – Styrke intuitiv tænkning

Da Deborah havde en nærdødsoplevelse i 1986, fik hun en intuitiv indsigt om hvordan vi fungerer som mennesker. Det var en oplevelse hun blev nødt til at kigge nærmere på, for at udvikle og få en dybere forståelse af hvordan hun kunne omsætte indsigten, til noget som har nytteværdi for flere. Vi er meget mere end det vi blev fortalt da vi var små, og vi har et meget større sanseapparat at bruge, end det vi formår at se, og udtrykke med ord.

En ny brik skulle falde på plads. Vores sanseapparat består af vore fysiske sanser, som vi orienterer os med i det bevidste – den objektive fysiske verden. I tillæg har vi et indre sanseapparat for at kunne orientere os i den subjektive indre verden – det ubevidste og vores følelsesliv.

Det indre sanseapparat er vores ESP-sans, eller det vi i dagligtale omtaler som intuition og mavefornemmelse. Men det er meget mere end det, og efter 16 år med dyb-dyk i intuition og fornemmelser, knækkede Deborah koden.

ESP-sansen er vores vigtigste ressource for at tolke den information som kommer fra det ubevidste, og som gør at vi kan åbne et større potentiale, end vi tidligere har set.

Femte brik er at styrke vores intuitive tænkning, for at åbne et ubrugt potentiale. Vår intuitive tænkning, i et evolutionsperspektiv, er en videreudvikling af vores sanseapparat. Det giver gode valg og beslutninger.

Brik 6 – Være i verden med nye øjne

Det hele puslespil – alle brikker i DB-System® på plads

Efter alle disse år var tiden kommet for at sætte all kundskab og indsigt sammen til et nyt system. Sidste brik blev placeret i puslespillet. Vi kan godt sige, at grundkurset er en kombination af meditation, afspænding, mental træning, bevidsthedstræning, og kognitive teknikker, samtidig som det er et værktøj for egen udvikling, med enkle og effektive teknikker til at håndtere de ting vi møder i livet.

Alt er bygget ud fra forskellige videnskaber, hvor delene langsomt, men med sikkerhed, har blevet sat på plads. Det er et system bygget på vores naturlige evner og ressourcer, alligevel tilførte Deborah en helt ny dybde, tilpasset dagens samfund.

Det at opdage, at vores verden og vores overbevisninger alligevel måske ikke er den hele og fuldstændige sandhed, kan være udfordrende at tage ind og forstå. Denne rejse, som Deborah tog, ledet til en stor omvæltning i hendes eget liv. Hun blev nødt til at erkende, ændre og se livet i et helt nyt perspektiv. Hun blev nødt til at vove at gøre ting på en ny måde.

Hendes filosofi handler ikke om religion eller andre trosretninger, men om hvordan du og jeg, uafhængigt af vores livssyn, kan skabe en bedre tilværelse for os selv og andre.

Deborah har altid set på verden som et puslespil, der alle brikkerne bliver nødt til at være på plads, for at få det til at gå op. Uanset handler det om individer, »hjemløs eller konge«, vi har alle vores værdi.

Sjette brik er at være i verden med nye øjne, hvor alle tager sit indre sanseapparat i brug, på en lidt nyere og mere hel måde. I dag har vi kommet derhen, at vi på en enkel måde kan bringe frem et ubrugt potentiale for at få det bedste ud af livet.

Logo DB-System® – Deborah Borgen

Alle disse brikkerne er blevet til det som er grundlaget for alle kurser og uddannelser i DB-System® – det åbner et netværk af muligheder.

Første brik i puslespillet – reducere stress og pres

Brik 1 – Få pres og stress ned

Deborah havde selv erfaret at »ramme muren«, og kendte på følelsen af at ikke slå til, være god nok eller mestre opgaverne som økonomichef, kæreste og mor. Og her kom den første brik på plads.

En høj stressfaktor tager os væk fra de ressourcer vi har. Vi bliver rastløse, bliver udmattede, får søvnproblemer og mister engagement og entusiasme.

I en verden der den ydre facade har stor betydning, bringer den et bevidst og ubevidst stress og pres med sig. Det er forventet at vi skal præstere på et højt niveau og tilpasse os de krav som stilles, på alle livets arenaer.

Det ydre bliver hele tiden justeret, for at tilpasse os disse ydre krav, mens det indre har vi ikke lært så meget om. Facaden er blevet vigtigere end hvordan vi har det mentalt.

Første brik er at få pres og stress ned, sådan at vi evner at være til stede i livet.

Andre brik – hjernetræning

Brik 2 – Træning af hele hjernen

For at forstå mere af hvem vi er og hvordan vi fungerer, blev hjernen en vigtig indfaldsvinkel for Deborah. Hun så at hjernen kunne bruges som et ressourcecenter, for at få tilgang til det fulde potentiale vi har som mennesker.

Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, som gennem et avanceret samspil styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelser og behandler alle impulser der modtages.

Du har måske lært at stressniveauet kan reduceres ved at være ude i naturen, meditation eller yoga, eller at du kan træne hjernen ved hjælp af at løse kryds og tværs. Men du har måske ikke lært at du bevidst kan udvikle og træne hjernen til at håndtere livets opgaver og udfordringer.

Dette blev en ny og vigtig brik som måtte på plads. Deborah opdaget hvordan vi kan træne hjernen på en systematisk måde, for at optimere og styrke hjernens funktioner. Vi kan ændre hjernen ved at bygge nye neurale baner, samtidig som en større del af hjernens netværk bliver taget i brug.

Anden brik er at træne hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, sådan av vi kan bruge flere ressourcer.

Tredje brik – selvguidet imaginær træning og teknikker

Brik 3 – Lede sig selv med teknikker

Det næste trin for Deborah var at finde ud af hvordan vi kunne gøre ændringer på egen hånd. Hun havde selv behov for teknikker som kunne give varige ændringer, og som hun på en enkel måde kunne bruge i sit liv.

Selvstændighed og selvledelse er en vigtig faktor, for at ethvert menneske skal kunne tage i brug det potentiale hver og en har. Følelsen af at mestre er noget af det vigtigste for et menneske, og Deborah bygget en metode der gør, at vi kan ændre hjernen på egen hånd, uden vejledning eller terapeut.

Brikken kom på plads da hun udviklet kognitive teknikker, tilsammen med hjernetræningen. Forskerne kalder træningen for en selv-ledet positiv imaginær træning. Imaginær betyder; indbildt, uvirkelig eller ikkeeksisterende. Når vi er er kreative og får en idé, bruger vi det imaginære (vores fantasi). Vi kan godt sige at en idé er imaginær, indtil den virkeliggøres.

De mentale øvelserne i grundkurset er bygget på det imaginære. Det betyder at tankerne og fantasien bruges aktivt i træningen af hjernen.

Tredje brik er at lede sig selv, og samtidig have teknikker der gør det mulig at selv gøre ændringer. Vi kan lede os selv på en mere effektiv måde, og opnå en lykkeligere hverdag.

Fjerde brikke – balance mellem fornuft og følelser

Brik 4 – Balance mellem fornuft og følelser

Balance mellem fornuft og følelser har stor betydning for at håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen. Dette var en af de største udfordringerne i Deborahs liv, og blev den næste brik der måtte på plads.

Hun blev simpelthen nødt til at få en balance mellem fornuft, eller vores tænkning på den ene side, og følelser og fantasi på den anden.

Mennesker styres i stor grad af følelser, og ofte sker dette bevidst. Deborah opdaget at ved at skabe et stærkere netværk i hjernen, kunne vi få en større kontrol over følelserne i hverdagen. Vi har brug for at styrke balance mellem det ubevidste og følelserne, og det bevidste og vores logik.

Du har måske oplevet at sidde i en følelse som er svær at komme ud af. Det kan være irritation, vrede, sorg eller fortvivlelse. Vi går på en autopilot, der hjernen henter frem gamle minder, og vi er ikke bevidst hvad vi tænker eller føler. Derfor vil balance mellem fornuft og følelser hjælpe os til en bedre selvregulering og følelsesmæssig stabilitet.

Fjerde brik er at have en balance mellem fornuft og følelser, og gennem det en større tilgængelighed til det ubevidste, hvor meget af vores potentiale ligger. Da kan vi få det bedste ud af livet.

Femte brik – ESP-sans og intuitiv tænkning

Brik 5 – Styrke intuitiv tænkning

Da Deborah havde en nærdødsoplevelse i 1986, fik hun en intuitiv indsigt om hvordan vi fungerer som mennesker. Det var en oplevelse hun blev nødt til at kigge nærmere på, for at udvikle og få en dybere forståelse af hvordan hun kunne omsætte indsigten, til noget som har nytteværdi for flere. Vi er meget mere end det vi blev fortalt da vi var små, og vi har et meget større sanseapparat at bruge, end det vi formår at se, og udtrykke med ord.

En ny brik skulle falde på plads. Vores sanseapparat består af vore fysiske sanser, som vi orienterer os med i det bevidste – den objektive fysiske verden. I tillæg har vi et indre sanseapparat for at kunne orientere os i den subjektive indre verden – det ubevidste og vores følelsesliv.

Det indre sanseapparat er vores ESP-sans, eller det vi i dagligtale omtaler som intuition og mavefornemmelse. Men det er meget mere end det, og efter 16 år med dyb-dyk i intuition og fornemmelser, knækkede Deborah koden.

ESP-sansen er vores vigtigste ressource for at tolke den information som kommer fra det ubevidste, og som gør at vi kan åbne et større potentiale, end vi tidligere har set.

Femte brik er at styrke vores intuitive tænkning, for at åbne et ubrugt potentiale. Vår intuitive tænkning, i et evolutionsperspektiv, er en videreudvikling af vores sanseapparat. Det giver gode valg og beslutninger.

Det hele puslespil – alle brikker i DB-System® på plads

Brik 6 – Være i verden med nye øjne

Efter alle disse år var tiden kommet for at sætte all kundskab og indsigt sammen til et nyt system. Sidste brik blev placeret i puslespillet. Vi kan godt sige, at grundkurset er en kombination af meditation, afspænding, mental træning, bevidsthedstræning, og kognitive teknikker, samtidig som det er et værktøj for egen udvikling, med enkle og effektive teknikker til at håndtere de ting vi møder i livet.

Alt er bygget ud fra forskellige videnskaber, hvor delene langsomt, men med sikkerhed, har blevet sat på plads. Det er et system bygget på vores naturlige evner og ressourcer, alligevel tilførte Deborah en helt ny dybde, tilpasset dagens samfund.

Det at opdage, at vores verden og vores overbevisninger alligevel måske ikke er den hele og fuldstændige sandhed, kan være udfordrende at tage ind og forstå. Denne rejse, som Deborah tog, ledet til en stor omvæltning i hendes eget liv. Hun blev nødt til at erkende, ændre og se livet i et helt nyt perspektiv. Hun blev nødt til at vove at gøre ting på en ny måde.

Hendes filosofi handler ikke om religion eller andre trosretninger, men om hvordan du og jeg, uafhængigt af vores livssyn, kan skabe en bedre tilværelse for os selv og andre.

Deborah har altid set på verden som et puslespil, der alle brikkerne bliver nødt til at være på plads, for at få det til at gå op. Uanset handler det om individer, »hjemløs eller konge«, vi har alle vores værdi.

Sjette brik er at være i verden med nye øjne, hvor alle tager sit indre sanseapparat i brug, på en lidt nyere og mere hel måde. I dag har vi kommet derhen, at vi på en enkel måde kan bringe frem et ubrugt potentiale for at få det bedste ud af livet.

Logo DB-System® – Deborah Borgen
Alle disse brikkerne er blevet til det som er grundlaget for vores kurser og uddannelser. DB-System® åbner et netværk af muligheder.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.

Livsændring

«Inden jeg begyndte på kurset, så prøvede jeg rigtig mange forskellige ting […] men det var først når jeg begyndte at arbejde med de teknikker jeg får her, at jeg virkelig så resultater og forandringer.»
Camilla Berg-Naglic