Handelsbetingelser

Unique Mind ESP gør det nemt, sikkert og fri for ubehagelige overraskelser ved køb. Nedenunder ser du vores fuldstændige betingelser for tilmelding til et kursus. For onlinekurser gælder egne salgsbetingelser.

1. Aftalen

Aftalen består af salgsbetingelserne, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt aftalte vilkår. Ved eventuel modstrid mellem oplysningerne, går det som særskilt er aftalt mellem parterne foran, så frem det ikke strider imod ufravigelig lovgivning.

2. Parterne

Sælger er Unique Mind ESP, Banebakken 52 80A, 3127 Tønsberg, Norge, e-mail: post@uniquemindesp.com, Tlf.: 90 28 49 49, Org. nr.: 988 535 869 og betegnes i det følgende som sælger/sælgeren. Køber er den forbruger som foretager bestillingen, og betegnes i det følgende som køber/køberen.

3. Aftaleindgåelse

Aftalen er bindende for begge parter når køberen har sendt sin bestilling til sælgeren. Tilmelding til kursus er at betragte som en bestilling.

Aftalen er alligevel ikke bindende, hvis der har forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen, eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at der forelå den type fejl.

4. Ophavsret

Ophavsret © tilfalder Unique Mind ESP og dets respektive partnere. Alle rettigheder er beskyttet. Det er strengt forbudt at kopiere, distribuere, publicere eller ændre ethvert materiale som findes på Unique Mind ESP sine websider og portaler, uden samtykke fra rettighedshaver Deborah Borgen.

Produkter er kun givet for personlig, ikke-kommercielt brug.

Du kan ikke bruge produktet eller materialerene som er tilgængeligt i produktet, på en måde som udgør en krænkelse af vores rettigheder, eller på en måde som ikke har blevet autoriseret af Unique Mind ESP. Du kan ikke ændre, kopiere, reproducere, uploade, lægge ud, overføre, oversætte, sælge, skabe afledte værk, udnytte eller distribuere, på nogen måde eller medium (herunder email eller andre elektroniske midler) noget materiale fra produktet. Dupliceringer, deling eller uploads af produktfiler til deling på websider bliver ansæt som at stjæle, og vil blive anmeldt, i den grad loven åbner for det.

Du kan imidlertid downloade og/eller printe ud et eksemplar af enkelte sider på websiden for personlig, ikke-kommercielt brug, forudsat af at alle ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder beholdes.

5. Betaling

Kursusafgiften skal være betalt inden kurset starter, med mindre andet er aftalt.

6. Aflysning og udsættelse

Unique Mind ESP forbeholder sig retten til at aflyse eller udsætte et kursus som følge af årsager, der er udenfor Unique Mind ESPs kontrol. Vedudsættelse fra Unique Mind ESPs initiativ vil kursusdeltageren blive tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

7. Fortrydelsesret, retur og reklamation

Ved tilmelding til kursus, er det bindende tilmelding og dette regnes for et køb, hvilket indebærer at fortrydelsesretten bortfalder ved tilmelding.

Ved eventuel udeblivelse fra kurset og dets timer, kræves det fulde beløb. Har du, på grund af sygdom, ikke mulighed for at deltage på kurset, har du kurset tilgode og kan deltage på en anden dato. Kontakt instruktøren for det pågældende kursus.

Har du spørgsmål kan du ringe eller skrive til os, så finder vi en løsning.

8. Personoplysninger

Unique Mind ESP AS er ansvarlig for de personoplysninger du har givet. Når du handler hos os, godkender du, at vi kan bruge og gemme de oplysninger du giver, for at kunne gennemføre forpligtelser ovenfor dig og give dig bedst mulig service.

Læs mere om persondata her.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.