Projekter

Unique Mind ESP har som mål at være en bidragsyder til at fremme god psykisk sundhed og livskvalitet i samfundet.

Kurset BevidsthedsTræning er et nyt system for tværfaglig udvikling og samarbejd, og anses som et effektivt værktøj til ændrings- og udviklingsarbejde.

Projekt – psykisk sundhed og misbrugsarbejde

I Trondheim Kommune har vi gennemført et projekt i psykisk sundhed og misbrugsarbejde.

Målet med projektet var i første omgang at træne personalet og give konkrete teknikker til selvivaretagelse, samt se på måder at integrere BevidsthedsTræning, som en del af et tilbud inden for psykisk sundhed og misbrug.

To grupper af ansatte fra Enhet for rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus – krisesenteret, i tillæg til andre inviterede, gennemførte kurset over en periode på ni måneder.

Rapport Trondheim Kommune

Rapport fra projekt og kursusudvikling

Projekt – skole

I januar 2019 startede vi et skoleprojekt på en skole i Vestfold. Målet med projektet var at få erfaring med brugen af programmet Kvalifisert for fremtiden i skolen, sådan at vi får mere kundskab om, hvordan arbejde målrettet med psykisk sundhed og livsmestring i skolen. 

Projektet blev gennemført over periode på 1 1/2 år. 
Lærere og assistenter fra to klasser på mellemtrinnet gennemførte to kurser i  BevidsthedsTræning. Deres mål med projektet var; ‘Et trygt og inkluderende klassemiljø’.

Et resultat af projektet er at vi nu arbejder med en certificering for lærere. 

Slutnotat – projekt skole

Projekt – børnehave

Billeder fra projekt i Løken Børnehave

I marts 2017 startede vi et projekt i Lørenskog kommune, mere specifikt i Løken børnehave.

Målet med dette projekt var at få erfaring med vores pædagogiske oplæg i børnehaver, som beskrevet i Kvalifisert for fremtiden.

Personalet har gennemført to kurser. I efterkant af BevidsthedsTræning fulgte personalet en trinvis vejledning i, hvordan arbejde med voksnes samspilskompetence og børn og unges livsmestringskompetence.

Personalet fik vejledning i, hvordan de kan integrere gode rutiner, for målrettet refleksionspraksis i deres arbejde. Et vigtigt fokus var interaktionen (samspillet), der sker i møde med børn, foresatte og kolleger.

I tillæg brugte personalet samlingsoplægget om bilen Tutu, der rejser rundt om i verden for at hjælpe børn med at håndtere små og store opgaver og udfordringer, vi kan møde i livet.

Projektet pågik i perioden marts 2017 – november 2018

Bærekraftige løsninger

For at finde bedre og mere bærekraftige løsninger for samfundet må vi have et godt tværfagligt samarbejde og en hurtigere udvikling. Derfor ønsker vi at have projekter i forskellige fagområder, som kan bidrage til denne udvikling.

Vores fokus er:

  • At samarbejde med forskning og praksisområder om at skabe virkningsfulde behandlingstilbud inden for sundhedstjenester (hjernesygdomme, misbrug og psykiatri)
  • At bidrage til reduktion af sygefravær, samt at træningen integreres i arbejdslivet, indgår som en del af arbejdet for at fremme smart tænkning i samfundet.
  • At integrere BevidsthedsTræning i vuggestue, børnehave, skole og højere uddannelse. Vi ønsker at samarbejde med forskning og praksisområder om øget forståelse for, hvordan vi kan arbejde målrettet med psykisk sundhed og livsmestring på disse arenaer.
  • At BevidsthedsTræning indgår som en del af langsigtede strategier for at forebygge hjernesygdomme, udenforskab og isolation i samfundet.


Optimal værdiskabelse i projekter og projektvirksomheder skabes gennem en kombination af dygtige fagfolk, erfaring, velprøvede systemer, gode værktøj – og et team som er tilpasset udfordringerne i hvert enkelt projekt.

Unique Mind ESP finansierer flere igangværende projekter og vi er derfor taknemlig for alle de bidrag vi modtager til at støtte disse projekter.

Ønsker du at støtte projekter og vores arbejdet, kan du tage kontakt med post@uniquemindesp.com

Tak for at du støtter og står sammen med os i et vigtigt arbejde.

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.