BevidsthedsTræning™ – en hjernetræning med enkle teknikker

På denne side forklarer vi hvad BevidsthedsTræning er, og hvad som er specielt med vores hjernetræning. I tillæg kan du downloade grundøvelsen fra kurset og læse mere om de teknikker, du får.

Hjernen er nøglen til de unikke ressourcer

Neurale baner i hjernen

Alt, vi har lært fra vi var små, er gemt i hjernens netværk.

Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, som gennem et avanceret samspil styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelser og behandler alle impulser der modtages.

Allerede i 1998 fastslog forskning, at hjernen ændrer sig gennem hele livet. Der er flere der nu taler om, at hjernen ændrer sig når vi laver fysisk træning, yoga, meditation eller bare går en tur ude i naturen.

I 1986 gjorde grundlægger Deborah Borgen en opdagelse der viste sig, at vi ikke blot kan ændre hjernen ved at bygge nye neurale baner, vi kan bevidst ændre større dele af hjernens netværk. Så hendes spørgsmål blev: Kan mennesker selv gøre bevidste ændringer i hjernen og lave flere funktionelle kontakter mellem hjerneregionerne?

Hvis så var tilfældet, kunne vi få en øget emotionel og kognitiv udvikling (følelser og vores tænkning)? Dette ville have stor betydning for en persons liv, for at håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen.

Gennem de to første publicerede artikler gjort på selv-guidet positiv imaginær træning, kom svaret efter mange års arbejde: Mennesker har helt unikke ressourcer til selv at kunne gøre bevidste ændringer i hjernen.

Selv-guidet positiv imaginær træning

Guidet positiv imaginær træning, er en del af hjernetræningen i BevidsthedsTræning.

Ordet imaginær betyder indbildt, uvirkelig eller ikke-eksisterende. Når vi er kreative og får en idé, bruger vi det imaginære (fantasien). Vi kan godt sige at en idé er imaginær, indtil den virkeliggøres.

Hvad er specielt med denne hjernetræning?

Det er en helt speciel form for hjernetræning, som træner hele hjernen og giver funktionelle ændringer i hjernen (nyt netværk/neurale baner).

De mentale øvelser i denne hjernetræning er bygget på det imaginære. Det betyder at tankerne og fantasien bruges aktivt i træningen af hjernen. Når træningen er fuldført, er det en selv-guidet positiv imaginær træning.

Det betyder at vi kan lede os selv på en mere effektiv måde og opnå en lykkeligere hverdag.

Balance mellem fornuft og følelser giver øget selvregulering

Udvikling af hjernen. Sansehjernen, følehjernen og tænkehjernen.

Større balance mellem følelser og fornuft har stor betydning for at kunne håndtere små og store udfordringer og opgaver i hverdagen.

Lære – øve – automatiseret
Den naturlige indlæring for os mennesker er, at lære ved at observere, øve ved at træne og så gør vi det bare. Det vi lærer, fra vi er små, bliver automatiseret. Som voksne tænker vi ikke længer over det vi har lært – vi går på autopilot.

Udvikling af hjernen
I vores sansehjerne (nederst i billedet), opfattes og gemmes alt det vi sanser, hører, dufter, mærker og smager. I følelseshjernen (midt i billedet) gemmes alle følelser fra dårlige og gode hændelser. Her ligger også hjernens alarmcentral. Fornuften tilhører tænkehjernen (øverst i billedet). Logik/fornuft er det som gør, at vi kan tænke, lære, reflektere, have kontrol og planlægge.

Et stærkere netværk
Hjernetræningen i BevidsthedsTræning skaber et stærkere netværk mellem følelseshjernen og tænkehjernen. Der skabes nye neurale baner. For at forstå vores bevidste tanker og handlinger, må vi også se på hvordan hjernen behandler information. En neural bane har et minde, og til et minde er der en følelse. En følelse bliver til tanker vi tænker, ordene vi siger og handlinger vi gør, og er til sidst et grundlag for vores beslutninger. Meget af dette sker på et ubevidst plan.

Bevidst/ubevidst – en tolkning af information
Deborah Borgen så, at for at kunne forstå det ubevidste og de muligheder vi har, må vi bruge vores ESP-sans, du kender den måske bedst som en mavefornemmelse eller intuition.  Den er meget mere end det. ESP-sansen kan vi se på som en tolknings-sans som gør, at vi kan tolke den ubevidste information fra sansehjernen til følehjernen.

Med et stærkere netværk mellem følelseshjernen og tænkehjernen vil vi formå at skabe en større balance mellem fornuft og følelser. Dette vil igen give os en øget selvregulering, i vores bevidste hverdag.

Grundøvelsen i BevidsthedsTræning

Afspændingsøvelse er en grundøvelse i vores hjernetræning. Det er en aktiv dynamisk meditation hvilket betyder, at du sidder med lukkede øjne og bruger tankerne aktivt igennem øvelsen.

Øvelsen giver god restitution for kroppen og resetter hjernen til en naturlig, rolig tilstand. Den hjælper os til at stresse ned og giver ro i tankerne.

Her kan du gratis downloade øvelsen på engelsk eller norsk, og få en forsmag på hvad denne specielle form for hjernetræning gør.

Hvert enkelt menneske har helt unikke ressourcer
til at lede sig selv

Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det styre dit liv og du vil kalde det skæbne – Carl G. Jung (1875-1961)

Mange lader skæbnen styre sit liv fordi de ikke tror at de kan gøre noget med den.

I dag ved vi, at vi kan gøre det ubevidste bevidst og skabe de ændringer vi ønsker. Deborah Borgen så, at det at bevidstgøre sig ikke var nok i sig selv, derfor udviklede hun i tillæg to teknikker, som kan bruges i vores hverdag:

– Natfilm er en teknik du kan bruge som et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og rydde i hovedet, samt få en oversigt over næste dag. Dette giver kvalitetssøvn og en god oversigt i hverdagen. Teknikken sætter derudover ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

– Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser, samt ændringer af vanskelige situationer, eller når noget stopper i livet. De ændringer, om gøres, bliver varige og dette øger blandt andet mestringsfølelsen og tilfredsheden med livet.

Vi har alle et ubrugt potentiale i det ubevidste. Det er en kilde til indsigt, kundskab og løsninger, som vi kan bruge i vores hverdag for SELV at styre vores liv.

Det betyder, at vi som mennesker, kan håndtere og mestre det vi møder og lede os selv til det vi ønsker…

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.