Grundlæggers rejse

Blog Grundlæggers rejse – Deborah Borgen

Grundlæggers rejse er et lille resume af den vej jeg har gået, for at kunne leve et godt liv.

Den blev præsenteret som en mini-serie på sociale medier, og er samlet her, som ét blogindlæg.

I serien deler jeg tanker om min livsfilosofi, og som er grundlaget for kurset jeg kom frem til i 2009. Det præsenteres i dag som grundkurset i DB-System®.


Del 1: Nær døden – et vendepunkt


Del 1: Nær døden – et vendepunkt

Flere tusinde har skabt store ændringer i deres liv, ved hjælp af dette kursus, og jeg er taknemlig og ydmyg for, at jeg kunne gå i forkant, og skabe en metode, der har så stor betydning for mange. Jeg ved ikke selv, hvordan jeg skulle have overlevet uden, og det at jeg kan give andre den samme mulighed, er den største gave.

Grundkurset i DB-System® er ingen mirakelpille, du kan tage, og så er det hele løst, men snarere et værktøj til udvikling, med enkle teknikker til at håndtere de ting, vi møder i livet. Det har også været vigtigt for mig at kunne dokumentere effekten af kurset, og det er udført tre forskningsprojekter, med videnskabeligt publicerede artikler.

Jeg plejer at sige, at min rejse begyndte i 1986. Jeg skulle føde mit tredje barn, og det måtte gøres med kejsersnit. Narkosen virkede ikke som den skulle, og jeg oplevede det mange kalder en nærdødsoplevelse.

Indtil for få år siden var de fleste forskere skeptiske overfor fænomenet, som de mente var fri fantasi. Men i løbet af de sidste år, har forskere kortlagt en lang række kemiske signalstoffer i hjernen på grænsen mellem liv og død. Det er signalstoffet noradrenalin, der stiger til 30 gange det oprindelige niveau i pandelappen, som regulerer vores bevidsthed, opmærksomhed og årvågenhed.

De voldsomme mængder af stoffet er derfor en sandsynlig forklaring på, hvorfor patienter som står på tærsklen til døden ofte har det en oplevelse af klarsyn, mener forskere fra Univeristy of Michigan i USA.

Oplevelsen var både skræmmende og fascinerede, og kort fortalt vendte det mit liv på hovedet. Det var også den dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Jeg blev alvorlig syg og ramte muren på en brutal måde.

Nærdødsoplevelsen blev også vendepunktet for mig. Det blev totalt umuligt ikke at tage hensyn til det, jeg havde oplevet, og den indsigt, jeg havde fået. Heldigvis kunne jeg tage op kampen med livet, og der begyndte min rejse for at kunne være i livet på en ny måde.

Jeg læste utallige selvudviklingsbøger og var på mange kurser, som skulle hjælpe mig til et bedre liv. Ofte oplevet jeg, at ord og handling ikke stemte overens, og blev nødt til at finde en anden måde at arbejde på.

I min oplevelse havde jeg set, at vi alle har ressourcer, som vi kan hente frem. Ikke altid nemt at forstå, fordi vi er blevet så optaget af det ydre. Facaden er blevet vigtigere, end hvordan vi har det mentalt. Følelser bliver fejet ind under gulvtæppet, hvor de opsamler sig. Sådan var det i hvert fald for mig.

Gennem min nærdødsoplevelse så jeg, at nøglen til succes ligger i mig. Og ikke bare i mig, men hos hver og en af os. Vi kan klare at skabe et godt liv ved at gå ind til et godt sted i os selv, og være den unikke person, vi er, når vi tillader den indre styrke at komme frem.

I næste del vil jeg fortælle lidt om den indre rejse jeg var på for at åbne op for ressourcer i mig.  


Del 2: Min rejse til Indien


Del 2: Min rejse til Indien

Noget af det første jeg hørte om, når folk skulle udvikle sig spirituelt, var rejser til Indien for at møde en guru. En guru er en person, som har nået en høj grad af åndelig indsigt, og som derfor er i stand til at undervise eller fungere som spirituel vejleder.

Jeg havde ikke mulighed for at rejse til Indien, så jeg besluttede mig for at tage på min egen rejse til Indien i mit indre. Jeg »låste« mig inde i mit eget hjem, og koblet dørklokke, telefon og andre forstyrrelser fra. Jeg planlagde nogle dage i stilhed.

Jeg satte mig godt til rette og lod alt mit fokus være på åndedrættet, og lod tanker passere. Det tog ikke lang tid, før jeg »mødte mig selv i døren«. Holdninger jeg ikke vidste, eller troede at jeg havde, blev renset ud og kigget på. En vanskeligere rejse en først tænkt kun med få pauser til det mest nødvendigste undervejs.

At give op var ikke et valg, så jeg blev siddende, tog kontrol på tankerne og fuldførte det jeg havde besluttet mig for. Efterhånden blev det nemmere, og en god ro og stilhed erstattede alle tanker, der kom og gik. Undervejs blev elementerne udviklet, som en skabelon for egen vejledning. De er i dag en del af indholdet i kurset BevidsthedsTræning.

Når vi vælger at lytte til vores inderste og den styrke, vi alle har, vil vi også bidrage til andre på en helt anden måde end tidligere. Ved at lytte til os selv, kan vi løfte hinanden. Vi er flokdyr af natur. Det betyder ikke, at vi skal gøre de samme ting, men bruge den kraft og styrke, der bor i hver og en af os, til at løfte hinanden.

Vi behøver ikke at rejse til Indien eller noget andet fysisk sted for at udvikle os spirituelt. Den rejse vi behøver at tage på, er en rejse der går ind i os selv. Da finder vi også ind til en mestringsfølelse, som er noget af det vigtigste, vi kan have.

Vi kan få råd og tips, men vejen må vi selv gå. Jeg bruger ofte sommerfuglens forvandling fra larve til sommerfugl, som en metafor og et billede, på den udvikling, vi mennesker bliver nødt til at gå igennem, for at gøre ende på vores lidelser og skabe en dybegående forandring i vores liv.

For mig handler det hele om at du og jeg kan nå ind til et godt sted i os selv og være den unikke person, vi er. Gee yoU aRe yoU!

I del 3 vil jeg fortælle om hvordan jeg tilfældigt opdagede nøglen til, hvordan vi kan leve et godt liv.


Del 3: en opskrift for livet


Del 3: En opskrift for livet

I 2002 fik jeg et telefonopkald fra Nordisk Film, hvor de søgte efter clairvoyante personer der kunne være med i en TV-serie de skulle begynde med. De sagde at de havde fået tips om at tage kontakt til mig. Til at begynde med var jeg meget skeptisk til programmet, og jeg havde aldrig set på mig selv som clairvoyant. Selv min egen familie begyndte at undre sig over hvad jeg havde i et »sådan et program« at gøre.

På et tidspunkt arbejdede jeg med Jose Silvas kursus, for at træne mennesker til at bruge mere af deres intuition og mavefornemmelse, og gennem det bruge mere af det potentiale, der ligger naturligt i os. Jeg havde allerede lavet teknikker, som i dag findes i grundkurset, og TV-programmet gav mig muligheden til virkelig at sætte mine teknikker på prøve. Samtidig fik jeg testet min tanke og teori, om at alle har en medfødt ESP-sans, og at det ikke var noget mærkeligt eller specielt, som bare nogle få kunne bruge.

ESP står for ekstra sensorisk perception, altså en sans til at modtage ikke fysisk information. Ikke-fysisk betyder at modtage information fra det ubevidste, sådan vi gør når vi drømmer og når vi bruger mavefornemmelsen elle intuitionen. Jeg ønsker at folk skal forstå ESP-sansen på en ny måde, sådan at vi kan bruge den til positive og gode løsninger.

Fornemmelser for mord pågik i tre sæsoner fra 2002-2005. Det var ekstremt følelsesmæssigt krævende, og jeg var glad jeg havde mine teknikker til at gå igennem oplevelser og bearbejde, det jeg havde været med til. Fra pårørende der har det tungt og sidder i en uvished, til det jeg selv tog ind og oplevede. Alligevel tror jeg, jeg gjorde noget, der trods alt var til hjælp. Jeg ved selv hvordan det er at være pårørende, og være følelsesmæssig i uvished og chok.

I en af episoderne blev jeg kørt ud til en skov, der jeg skulle finde frem til et fundsted. Det var træer så lang øjet kunne se, og alt så ens ud. Ingen fortalte mig hverken hvor jeg skulle gå, eller hvad som havde sket. Jeg havde forberedt mig med en af teknikkerne. Det eneste jeg havde, var en klar intention og et mål, og alt jeg kunne gøre, var at stole på min intuition og mavefornemmelse. Specielt denne episode, viste mig hvor vigtigt det var at stole på egne valg og afgørelser og ikke lade sig påvirke af ydre omstændigheder. Selv oplevet jeg, at jeg gik frem og tilbage og på kryds og tværs i en stor skov, men den faktiske realitet var, at jeg havde gået en lige strækning fra start til mål. 

Dette blev virkelig en tankevækker, og som også gav mig de svar, jeg søgte. Jeg fik både bekræftet teknikkerne og teorien, samtidig som jeg blev meget bevidst på, at den måde jeg havde arbejdet på, også er den samme opskrift vi kan bruge i livet. For at bruge denne opskrift i livet, har vi brug for nøglen der åbner for vores potential og vores ressourcer.

I næste del vil jeg fortælle mere om denne nøgle, der gør at vi kan have en vis opskrift, for vores liv.

Du kan læse mere i bogen Magical Moments.


Del 4: Kreative hjerner er koblet anderledes


Del 4: Kreative hjerner er koblet anderledes

Helt fra begyndelsen af min rejse, har jeg tænkt, at vi må holde op med at komplicere alt, samtidig som det må have en vis substans. Udsagnet til Einstein om at »gøre det så enkelt som mulig, men ikke enklere«, har fulgt mig og blevet et motto.

Også den schweiziske psykiater Carl Jung blev en vigtig inspirationskilde for mit arbejde. Jung sagde at indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det styre dit liv og du vil kalde det for skæbne. Det ønsket jeg ikke skulle ske med mig, og jeg tror, i en væsentlig grad, at vi selv kan styre livet.

Så hvordan komme ind til det ubevidste? Ja, det er her hjernen kommer ind i billedet. Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, der gennem avanceret interaktion styrer tanker, følelser, adfærd og bevægelser, og behandler alle impulser, der modtages. Hjernen bliver her nøglen.

Jeg brugte hjernen som et redskab til at nå ind til det ubevidste, for at få mulighed til at skabe varige resultater i livet. Meditation er blevet brugt i mere end 5000 år for at nå ind til ubevidste tilstande, men for mig holdt ikke det. Så hvis jeg kunne bruge en aktiv form for meditation, mere som træning af det mentale, så kunne jeg klare at få til ændringer.

I efterkant kan jeg nu forstå min intuitive del, der holdt fast ved det, fordi studier viser at den funktionelle interaktion i Default Mode Network øger efter træningen af hjernen. Default Mode Network er involveret i en række funktioner som f.eks. planlægning, hukommelse, indlæring, social interaktion og empati. Dette er for mig vigtige kvaliteter for at have det godt. Det er med empati vi kan skabe en fredeligere verden, noget som var det jeg så, da jeg havde min nærdødsoplevelse.

Alt vi har lært og oplevet fra vi var små er lagret i hjernen netværk. Noget bevidst og noget ubevidst, og det er det ubevidste vi må ind til for at skabe varige ændringer. Vi kan godt sige at vi går på en autopilot, med forskellig indlæring. Og vi kan ændre uønsket adfærd.

Jeg læste for nyligt en forskningsrapport fra Harvard University, der blandt andet ser, at kreative hjerner er koblet anderledes. Det er helt nødvendigt for at finde gode løsninger. Samtidig så de at hjernen engagerer ulige hjerneområder, selv om disse områder normalt ikke arbejder sammen. Og det er det meget af hjernetræningen i grundkurset i DB-System® gør. Hele hjernen trænes, og det giver funktionelle ændringer i hjernen, altså et nyt og bredere netværk.

Jeg mener, at dette er nøglen der gør at vi kan have en vis opskrift på vores liv. Opskriften jeg skrev om forrige onsdag: Have et mål og en god intention. Sov på det, og lyt til mavefornemmelsen i hverdagen, for at finde løsningerne til hvordan du skal komme frem.

I del 5 deler jeg den teknik der gør at vi kan opretholde forbindelsen til det ubevidste og får kreative og hele løsninger.


Del 5: Et netværk af muligheder


Del 5: Et netværk af muligheder

Vi kan tænke os at et menneske består af to dimensioner – et fysisk ydre (det bevidste) og et kreativt indre (det ubevidste). En af de teknikker jeg brugte i Fornemmelser for mord, for at forberede mig, var teknikken Natfilm. (Grundlæggers rejse – del 3)

Med denne teknik kan vi finde svar og løsninger, som vi ikke engang vidste at vi havde. Denne teknik kan til tider give en wow-effekt. Forskerne kan ikke helt pege på, hvad det er med denne teknik, andet end at de referer til at kursusdeltagere oplevere flere »mystiske oplevelser«.

Jeg knytter dette området op mod mine oplevelser af at være nær-døden, og den bevidsthedstilstand der sker. (Grundlæggers rejse – del 1).

Teknikken opretholder kontakten med det ubevidste niveau i os – en kontakt til den ikke-fysiske dimension. Hensigten er at nå endnu dybere end det dybeste søvn-niveau. Der ligger ressourcer som empati, styrke, udholdenhed og restitution.

På dette dybe niveau får vi tilgang til flow og kommer ind i essensen af os selv, den vi egentlig er. Du har måske bemærket at dig selv og andre, har nemt for at sige: »Egentlig er jeg jo ikke sådan«, eller »Egentlig, så er det jo ikke sådan jeg vil være«. Nej, for et sted inde i os selv ved vi, hvad vi er. Vi har egentlig held og vi er egentlig heldige. Det er naturligt for os at skabe flow, og leve et lykkelig liv. Vi har bare glemt det.

Nogen kalder også dette for synkroni og tilfældigheder. Jeg tror ikke på »tilfældigheder« – Jeg tror vi selv kan skabe tilfældigheder, ved hjælp af dette niveau. Ved hjælp af Natfilmen kobler du dig slet og ret til et netværk af muligheder.

Jeg havde mange bekymringer som jeg gik omkring med, og i og for sig lidt andet rod i hovedet også. Jeg oplevet et behov for at komme af med det, inden jeg la mig til at sove, og det er det ene princip der ligger bag teknikken. Det andet princip er at »sove på det«. Mange har oplevet at »sove på det«, så kommer der løsninger. Natfilmen er opbygget på menneskets naturlige principper. Den hjælper med at sortere og rydde tanker, få en oversigt og finde de løsninger vi har brug for i livet – både for os selv og andre.

Selv opdaget jeg at det gav mig en god nats søvn og flere »tilfældigheder« i mit liv, som ledet mig til det jeg ønsket. Det kunne være tilfældige møder, eller som oftest, tanker der kom frem. Jeg bemærket at når jeg fulgte de gode ideer jeg fik, kom jeg fluks nærmere til mine mål.

I næste del skriver jeg lidt om hvordan vi kan ændre en autopilot, der begrænser os, sådan at vi kan åbne for endnu flere muligheder og en god selv-ledelse.


Del 6: Teknikken der reddede mit liv


Del 6: Teknikken der reddede mit liv

På min vej, blev jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne ændre traumatiske hændelser og oplevelser, for at kunne klare at være i livet. Jeg blev nødt til at studere hvad der foregik i mennesket, og om vi kunne ændre tankerne.

Jeg vidste, at vi havde ca 60.000 tanker i døgnet, og i min egen lille »rejse til Indien« (del 2), så jeg hurtigt at mange af de tanker, ikke var hensigtsmæssige. Jeg forstod, at det blev vigtig med en god struktur, og jeg udviklet en teknik hvor jeg selv kunne gøre ændringerne. Og bare ændre, men få varige ændringer. Teknikken ligner lidt på det de i dag kalder for kognitiv terapi, men for mig handlet det jo om at være min egen terapeut, rydde i hovedet og få varige ændringer. Det gav mig en mestringsfølelse i livet, noget som er helt essentielt for et menneske. Det at føle, at vi kan håndtere livet.

I tillæg til ændringer, så jeg også vigtigheden af at skabe nye ting, som hjalp mig til rigtig fokus, og en retning i livet, som gav mig en mening. Vision og mål er vigtig for at finde en mening med eget liv. Dette vil jeg tale om i den næste del af rejsen.

Vi har længe troet, at vi ikke kan ændre på det der allerede har sket, og med den sandhed i vores ubevidste, vil det være svært at gøre ændringer. Til at begynde med, mødte jeg meget skepsis, når jeg talte om at vi selv kunne ændre vores fortid. Det er én ting der er står klart – jeg havde ikke levet i dag, hvis dette ikke havde været mulig.

Sent, men godt. I 1998 fastslog forskning at hjernen fortsætter at reorganisere sig selv, gennem at danne nye nerveforbindelser, gennem hele livet. Dette kaldet neuroplasticitet. Så nu ved vi, at alle kan ændre gammel indlæring og bevidst skabe ændringer. Vi ændrer følelser tilknyttet minder, og laver nye neurale baner (netværk i hjernen), der giver en anden adfærd og autopilot.

Da jeg begyndte min ændring, havde jeg som et udgangspunkt, at jeg spejler mine omgivelser og hændelser. Det betyder, at enhver reaktion jeg har, er min egen, uanset om nogen har sagt noget, eller gjort noget jeg reagerer på. Dette synes jeg var det sværeste, fordi det er jo meget nemmere at skylde på andre, og pege fingre udad. Det havde jeg lært, i min indlæring.

Så når jeg forstod, at min reaktion, er en autopilot – en indlæring med tilhørende følelser, det blev det nemmere at forstå, at følelsen var min. Det var jo den jeg måtte have fat i og ændre, uanset om det som blev gjort imod mig eller sagt, føltes uretfærdig og forkert. Hvis vi tænker logisk på det, så er det jo ganske så ulogisk at give andre et ansvar, for de følelser, og det som foregår inde i mig. Balance mellem logik og følelser er svaret på mange gåder, og giver os de løsninger vi har brug for.

Teknikken gav mig varige ændringer, og det samme princip gælder om det er positive eller negative reaktioner. Det betyder også, at når vi skaber gode ting, så er det vi som skaber det, og ingen andre. Så jeg bruger den samme teknik, med en variation, for at komme til de mål, jeg ønsker i livet.

I næste del af denne miniserie skriver jeg om hvordan jeg tog min drøm, lavet et mål, og fik sat ting ud i livet. Det var vigtigt for at finde en mening med et liv, jeg skulle fortsætte at leve. 


Del 7: En enkel opskrift til succes


Del 7: En enkel opskrift til succes

Som jeg skrev i del 6, udviklet jeg en teknik for at få varige ændringer i livet. Den samme teknik bruger jeg til mål. Jeg måtte finde en mening med mit liv, og have en retning.

Lige siden jeg var nær-døden, har jeg fulgt en enkel opskrift, der omfatter tre enkle spørgsmål, som jeg kan bruge til alt i livet. De svarer på grundlæggende vigtige valg, og beslutninger jeg må tage – privat eller i job sammenhæng.

Det første spørgsmål handler om det grundlæggende i mig, som menneske. Moral, etik, værdier, spiritualitet eller åndelighed. Der er så mange forskellige ord på det samme. For mig handler det om mine grundlæggende værdier, og hvem jeg egentlig er, og hvad jeg vil være i livet, og måske definitionen i en ordbog vil være åndelig.


Hvorfor? (skal jeg gøre det)

Her blev jeg nødt til at finde, det jeg kalder for min vision. Hvad brænder jeg for, hvad vil jeg gøre med mit liv, i tillæg til hvad der faktisk gav mig en mening, med det jeg skulle gøre videre i livet.

Meget simpelt, og kort fortalt, så handler det om kærlighed eller frygt. Hvad vil jeg vælge? Jeg valgte kærlighed, og at bidrage til at gøre denne verden lidt bedre, end jeg havde oplevet den. Når valget var taget, måtte jeg stille mig spørgsmålet hvorfor? Det er dette hvorfor’et der er min drive i livet, og som gør at jeg gang på gang, rejser mig op.


Hvad? (kan jeg gøre)

Når jeg havde gjort mit valg, blev jeg nødt til at stille mig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre, for at bidrage? Så her kommer mål ind. Jeg satte mig mål, i forhold til min vision.

Jeg kunne lære andre, det jeg selv havde opdaget, gennem kurser, bøger og foredrag. Efterhånden har der kommet flere mål til, der også gør at jeg nu laver certificeringer, for at kunne få det ind i samfundet, på alle arenaer.


Hvordan? (kan jeg gøre det)

Dette spørgsmål hjælper mig til yderligere at konkretisere målene, lave en handlingsplan, aktivere målene mentalt, for så at tage trin for trin, indtil målene er nået.


Jeg ved, at jeg er regissøren i mit eget liv, jeg havde bare ikke lært noget om dette da jeg var lille. Det er jo lidt af grunden til, at jeg brænder for at andre også skal se deres ressourcer og muligheder, og det potentiale, der ligger i hver og en af os.

Alt jeg gør, gør jeg i forhold til min vision om at brudrage til en bedre verden. Måske en kliché, men for mig er det drivkraften i livet, og det giver mig en mening med livet, som om jeg ikke altid kan forstå.

I næste del, deler jeg yderligere ud af mine erfaringer fra min rejse, og hvordan det har påvirket den livsfilosofi, jeg har og det jeg hver dag arbejder for at efterleve.


Del 8: Fantasi – bedste ven eller værste fjende


Del 8: Fantasi – bedste ven eller værste fjende?

I tillæg til at gå dybere ind i de fire videnskaber, for at søge efter svar, blev jeg også nødt til at kigge på forskellige kurser og selvudviklingsbøger, i det vi kan kalde for det alternative. Som økonom, var det vigtig for mig at have et åbent sind, og se om jeg kunne forstå en større sammenhæng, af hvordan vi mennesker fungerer. Alt fra fysik og kemi, psykologi, filosofi og logik til åndelighed, spiritualitet, mystik og forskellige kulturer og traditioner.

Noget at det første, jeg opdaget, var at alle sat på hver deres egen tue, med deres indlæringer, sandheder og autopiloter, noget der gjorde det svært at komme med nye vinkler, og andre perspektiver. Jeg blev set ned på mange ganger, og ikke mindst, som mærkelig, så jeg valgte selv at undersøge og udprøve.

Jeg arbejdet blandt andet med healing i fem år, for at undersøge mine fund, i den kontekst. Healing betyder for mig helhed, få en forståelse af hvordan ting hænger sammen, og ikke bare de gamle traditioner og kulturer, der findes om dette emne. Jeg brugte hjernens mekanismer, og fandt, kort fortalt, ud at vi har en grundlæggende mekanisme hvor kroppen kan helbrede sig selv, ved rigtig balance.

At kroppen kan helbrede sig selv er én ting, men spørgsmålet er, om vi kan heale andre. Hver eneste dag påvirker vi hinanden, på godt og ondt, så ja, vi kan være med til at påvirke andre til et godt helbred. Det fik jeg bekræftet gennem de fem år jeg holdt på.

Alligevel bruger jeg at sige, at vi bare kan heale andre til en vis grad, og igen så handler det om følelser, der ligger tilknyttet oplevelser i følelseshjernen. Og vis vi ikke selv ændrer vores følelser og gamle autopiloter, vil følelserne dukke op igen, i andre ting. Da ikke bare som en sygdom, men som problematik, i andre områder af livet.

Som jeg fortalt om i del tre af min rejse, deltog jeg i Tv-serien Fornemmelser for mord. Jeg valgte også at sige ja, da jeg blev spurgt om at deltage i tv-serien Åndernes magt, fordi jeg da ville få en mulighed til at forklare hvad det er som sker, fra det perspektiv jeg havde.

Jeg tror ikke at ånderne har magt, eller at der findes spøgelser. Jeg tror ikke ånder har skylden for ting som sker. Jeg tror, at det er vi mennesker der skaber mærkelige oplevelser, gennem vores forestillingsevne og det ubevidste sind. Mennesker påvirker sig selv og andre negativt, når frygt og fantasi får for stort et spillerum. Derfor blev det vigtig for mig at træne mennesker til en balance, mellem fornuft/logik og fantasi og følelser.

Det betyder ikke at vi ikke kan have kontakt med vore nære og kære, der har gået bort, men de har ikke længer en krop. De har gået tilbage til den kærlighed og helhed vi kommer fra. Forskere kalder det for en samhørighed. Det betyder, at vi er knyttet sammen på et dybere plan, og vi kan føle det jeg kalder et nærvær.

Jeg forsøgte også at fortælle programlederen af Åndernes magt, at dette program er med til at forstærke psykisk usundhed, og jeg bad om at vurdere at stoppe serien. Mit syn, og mit perspektiv, er ikke altid lige populært, men efter mange års erfaring med at hjælpe mennesker, så bliver jo spørgsmålet: Vil jeg være populær, eller vil jeg hjælpe mennesker til at håndtere sit liv og deres oplevelser?

Jeg blev ringet op af folk der var rigtig bange. Deres frygt var reel, og de havde brug for hjælp, men ikke på fejl grundlag. Fantasi kan være vores bedste ven, eller vores værste fjende. Personligt synes jeg det er trist at vi bruger denne type programmer til at skabe frygt, i stedet for at give forklaringer på hvad, som er hvad. I min bog Ta tak i livet ditt – før noen andre gjør det, valgte jeg at skrive om dette emne.

Nogen vil påstå at jeg fjerner al mystik og det sjove ved at afmystificere åndeverdenen og det spirituelle. Men det jeg faktisk gør, er at vise mennesker den virkelige magi, ved at vise at de mest magiske oplevelser, ligger i de ressourcer vi har til rådighed, i vores liv.

I den næste (og sidste) del af denne miniserie vil jeg vise dig noget af den hverdagsmagi, vi alle kan skabe.


Del 9: En magisk hverdag er muligt for alle


Del 9: En magisk hverdag er muligt for alle

Dette er sidste del af miniserien om min rejse frem til grundkurset DB-System®. Jeg brugte 24 år på denne rejse, fordi jeg blev nødt til at finde svar, og dokumentere resultaterne. I dag ved jeg, at uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra, har vi alle en mulighed til at bruge vores fulde potentiale og vores iboende ressourcer, på en anden måde, end vi troede var muligt. Det umulige er ikke længer umuligt – en magisk hverdag er mulig for alle.

I del 8 skrev jeg om erfaringerne med at bruge vores evner til at skabe hverdagsmagi, og igennem mere en tredive år har jeg selv erfaret det. Jeg bruger dagligt selv teknikerne jeg lavet undervejs, som et redskab til at håndtere alt det livet har at byde på.

Som jeg skrev om i Grundlæggers rejse del 6, er balance mellem logik og følelser svaret på mange gåder, og samtidig giver det os de løsninger, vi har brug for. Jeg trænet mig op til et balancepunkt. Kort fortalt er det en tilstand i hjernen, der vi kan have tilgang til alle vores ressourcer, i vågen tilstand i hverdagen. I tillæg er det et kreativt fristed inde i os, væk fra hverdagens støj. Det betyder, at vi kan forholde os til den faktiske hverdag, uanset hvad vi møder, uden støj, med en indre ro, i os selv.  

Det handler om en zone i dig selv, der du kan stå stærkt og være her og nu i øjeblikket. Eller det som mange kalder for at være i Nuet. Denne zone fik jeg trænet godt på, og lært mig til at justere efter behov. Jeg har mødt meget forskelligt i livet, og ikke mindst mistet mange af mine kære og nære, og mit ældste barn. Det er lige præcis i sådanne øjeblik, at du virkelig kan erfare de magiske øjeblikke, om end det så mærkeligt kan lyde.

Det, at vi kan leve i nuet, der vores ressourcer er på det stærkeste, er noget som i fremtiden bliver helt essentielt for os mennesker. Vi formår ikke at skabe gode og magiske oplevelser når vi sidder i frygt og gamle overbevisninger. Vi må være undrende og lyttende, noget som åbner for vores ressourcer og de svar, vi har brug for. Men ikke bare svarene vi har brug for. Det åbner for en højere bevidsthed, åndelighed og vi-tænkning, og ikke mindst empati og kærlighed, der bor i hvert enkelt menneske.

Vi er mange der har lært om at se op til andre, og som nævnt, er vi flokdyr. Det betyder ikke at vi skal gøre præcis som andre gør, elle tro, at vi ikke har det som skal til for at have et godt og kreativt liv. Ja, vi kan se op til andre og lære, for så at se ind til os selv og alt hvad som ligger inde i os. Så mit motto er: »I stedet for at se op til andre, se ind til dig selv.«

–  Skal vi klare at ændre samfundet, må vi begynde at ændre os selv. Du er den der er nærmest din indsigt, spiritualitet og dit potentiale.

Da kan vi også løfte hinanden, have mere empati og skabe bedre løsninger.

Her finder du vores kursuskalender: https://uniquemindesp.dk/kursusoversigt/

Deborah Borgen
Grundlægger

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.