En af mine mest fascinerende drømmer

Blog: En af mine mest fascinerende drømmer

Nogen synes det kan være udfordrende at arbejde med egne processer, fordi vi ikke er vant til at arbejde med det indre og det ubevidste, som et led i vores udvikling. Ofte kan vi føle at vi har brug for hjælp fra andre i denne type processer. For eksempel via en terapeut der leder dig gennem selve processen. I DB-System® er der teknikker, som hjælper dig til at lede dig selv. Mange har spurgt mig om jeg kan beskrive lidt om hvordan en sådan proces kan være.

DB-System® handler om en balance. Bruge kreativitet sammen med handling for at komme frem til mål, og for at kunne håndtere det vi kalder for livet.

Livet er en proces i sig selv. Gemmen livet møder vi forskellige udfordringer og forskellige problematikker, vi ønsker at kunne få gjort noget med. Alle processer vil ikke være ens, men kan alligevel sættes ind i et system, for at klare at håndtere dem. I grundkurset er der to teknikker, som vi blandt andet bruger aktivt til processer. Her vil jeg beskrive lidt fra en proces jeg har haft, for at vise hvordan et sådan arbejd kan være.

I mere en tyve år har jeg afholdt forskellige kurser og foredrag, for at vise andre, at vi har iboende ressourcer til at bruge, til en øget livskvalitet, og for at håndtere ting vi møder i livet med en indre ro og balance. I 2009 kom jeg frem til et helt nyt kursus, som jeg vidste ville hjælpe os på en ny måde. Drømmer er at få arbejdet ind i samfundet, på alle arenaer – fra børnehave, skole og til ministerier. Jeg har gået en lang vej. Fra det fysiske ydre bevidste niveauet, til det kreative indre ubevidste niveau. For så at balancere de to bevidsthedsniveauer.


Starten på en indre proces for at få forståelse

Som grundlægger af noget helt nyt, og som kræver, at vi som mennesker er villige til at tænke nyt og gøre ændringer i os selv, har været en udfordrende og krævende proces, der har pågået over flere år. Jeg søger konstant efter nye måder at kommunikere på, som gør det enklere for mennesker at forstå hvad DB-System™ er og gør. For en tid tilbage blev jeg opmærksom på at jeg havde mindre energi og glød, end normalt. Det blev så tydelig at jeg blev nødt til at starte en indre proces, for at forstå hvad der skete. Jeg ved at når jeg møder noget, jeg ikke ønsker, må jeg få en klarhed i hvad der ligger ubevidst.

Jeg begyndte denne processen med Natfilm, for at se på situationer som jeg havde blevet opmærksom på. Denne teknik gør at jeg får svar og løsninger på ting jeg ikke kan se, eller forstå fra det bevidste niveau. Nogle gange kan jeg ledes til »tilfældigheder«, eller tanker eller idéer der kan komme. Andre gange svarer det ubevidste gennem vores drømmer, noget der i mit tilfælde var det der skete her.


Drømmer – en indre dialog i det ubevidste

Jeg har altid været fascineret af drømmer, fordi de er en forbindelse til det ubevidste i os. Drømmer er en indre dialog i det ubevidste, og giver god dybdeinformation når du forstår, hvad det kan fortælle dig.

Drømmeforskere har fundet ud af at drømmer også har en problemløsende funktion, og at drømmer er en form for ubevidst tænkning.

Jeg hentet inspiration fra Jungs dybdepsykologi, om at lægge tilrette for en samtale mellem det bevidste og det ubevidste, med en fortolkning via symboler. Jeg har fået mange aha-oplevelser gennem at tolke mine drømmer.

Samme nat, som jeg havde brugt Natfilm til at starte processen, fik jeg en af mine mest fascinerende drømmer. Jeg drømte at jeg var et sted, der mennesker var fyldt med frygt. De var bange fordi det var et stort »monster« de måtte passere. De blev nødt til at gå igennem et rum der »monsteret« opholdt sig, og nu var der min tur til at møde det frygtindgydende dyret. Jeg kom ind i rummet, og der så jeg noget af det vakreste og smukkeste jeg har set. Det var en tigerkobra, der udstrålede en enorm kærlighed og kraft. Den gav mig meget information, og når jeg kom ud af rummet, var jeg både stolt og glad for at have været villig til at gå ind i dette rum, hvor »monsteret« holdt til.


Tolkning af drømmer

Ethvert menneske har deres egne hændelser, referencer og erfaringer i det ubevidste, som vi må tage hensyn til, når en drøm skal tolkes. Det betyder at min drøm vil kunne betyde forskellig fra menneske til menneske. Det er derfor vigtigt at hvert menneske tolker deres egne drøm, i lys af det som vi har med os. Den må også tolkes ud i fra hvad som var intentionen i Natfilm.

I en proces bruger jeg Det Kreative Hjørne for at se nærmere på det jeg har fået. Om det er en drøm, eller blot idéer og tanker i det bevidste. Som nævnt, er Natfilm for at finde svar og løsninger, medens Det Kreative Hjørne handler om det ubevidste, og det vi har med os.

I Det Kreative Hjørne kan jeg føre en samtale mellem det bevidste og det ubevidste. I dette tilfælde analyserer jeg drømmer jeg fik, og jeg har en indre dialog med tigerkobraen.

Først så jeg på dyret, som er sammensat af en tiger og en kobraslange. Tigeren repræsenterede min handlekraft i hverdagen, og kobraen var den del af mig, der repræsenterede det indre spirituelle. Det spirituelle kan på en enkel måde forklares slik Michael Jackson gjorde i sin sang Heal the World; »There’s a place in your heart and I know that it is love«. Kærlighed er grundlæggende i alle mennesker, og er en naturlig tilstand vi er i når vi bliver født.

Alle de mennesker i drømmen, der var fyldt med frygt, var forskellige dele af mig, og tigerkobraen mindet mig om at der det er frygt, bliver kærligheden borte. Vi kan kun have en følelse ad gangen, og følelserne projiceres ud. Gennem samtalen med tigerkobraen fik jeg en forståelse af at frygten havde kommet snigende, som en kobra. Fordi jeg ville så meget, havde jeg forsøgt at tilpasse sprog og handling, men igennem det mistet jeg mig selv. Jeg mødte så mange begrænsninger på hvad jeg kunne sige og ikke sig, hvad jeg kunne være og ikke være, når jeg ønsket dette arbejdet ind i samfundet.

Det næste trin i processen blev at tage al den indsigt jeg havde fået i Natfilm, for så at fortsætte processen med indre samtaler i Det Kreative Hjørne, med den som havde så meget frygt og var blevet så bange så bange.  Det gør jeg til frygten bliver borte, sådan at jeg igen kan forsætte mit arbejd i kærlighed.

Intuitivt vidste jeg, at denne drøm kom til at blive vigtigt for mig på mange måder. Det blev også vigtigt for mig at få det billedet jeg havde i mit indre, lavet som et fysisk billede. Sådan at tigerkobraen kunne hænge på væggen, som en påmindelse om at vove at være den jeg er. Balance på alle plan! Balance mellem fornuft og følelser skaber følelsesmæssig stabilitet. Vi har alle brug for det!


En lidt anderledes måde at leve livet på

Hele tiden lader vi os påvirke fra det ydre hold, og af andres meninger og holdninger, og ja, frygten kommer snigende og er ødelæggende. Det findes to følelser – frygt eller kærlighed. Med det menes, at uanset hvad vi er bange for, eller mønstre vi har med som stopper os, er det i en eller anden form en frygt. Ved at lytte til hjertet, og ikke tilpasse den vi er i hjertet, kan vi stå stærkt i os selv.

Selv om ting stopper, betyder det ikke at teknikkerne ikke fungerer, men hvordan jeg er villig til at se det jeg møder, og åbne op for nye processer, for at komme videre. Processerne er livet og udvikling, vi må bare lære os at forstå den og håndtere det vi møder. Nemt? Nej, men en spændende og interessant rejse, hvis vi vælger at åbne op for en lidt anderledes måde at leve vores liv på.

Ønsker jeg dig gode og spændende processer.

– Deborah Borgen
Grundlægger

Modtag nyheder fra
Unique Mind ESP – DK
direkte i din indboks.

Ved at trykke send samtykker du at Unique Mind ESP – Danmark kan sende dig nyheder og information. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet med et enkelt klik.