Grundkursus

»Vi har alle et ubrugt potentiale, vi kan hente frem for at få det bedste ud af livet.«

Dette udsagn er en kort opsummering af 24 år med egen udvikling og systematisk arbejde, der ledet til et grundkursus i DB-System®.

Grundkurset er videnskabeligt dokumenteret og består af alle brikker fra DB-System®, der gør at også du kan hente frem mere af dit potentiale. Når vi forstår hvordan vi fungerer som mennesker, kan vi tage i brug helt andre ressourcer end vi tidligere har brugt, og få det bedste ud af livet.

Kurset er en kombination af meditation, afspænding, mental træning, bevidsthedstræning, og kognitive teknikker, samtidig som det er et værktøj for egen udvikling, med enkle og effektive teknikker til at håndtere de ting vi møder i livet.

Noget af det du enkelt får tilgang til efter grundkurset:

I tillæg får du 2 enkle teknikker til brug i hverdagen, som giver dig en stressfri zone, styrker selvvaretagelse og forbedrer relationer.

Selv-ledet positiv imaginær træning er en ny og effektiv metode at træne hele hjernen på, og det åbner døre vi tidligere ikke troede var mulig.

Få en forsmag på grundøvelsen i DB-System® og en erfaring på hvad den kan gøre for dig. Gør øvelsen til en daglig rutine og få resultater. 

En stressfri zone åbner et større potentiale

Den første brik handler om at få stress og pres ned, sådan at vi evner at være til stede i livet og få fat i det ubrugte potentiale.

På kurset lærer du at bruge en stressfri zone i hverdagen, sådan at du får fat i ressourcer der bringer dig tilbage til den du egentlig er. Når stress reduceres, får du kontakt med empati og kan være din egen leder.

Hjernen er et ressourcecenter for forandring

Den anden brik handler om at træne hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, sådan at vi kan tage i brug flere ressourcer.

Alle har elektrisk aktivitet i hjernen, og det måles med elektroencefalografi (EEG). Det er fem hovedgrupper af svingninger i hjernen, som har forskellige kvaliteter.

Du trænes til at bruge de gode kvaliteter, for at tage i brug flere ressourcer i hverdagen:

 • Evnen til at præstere på et højt niveau over tid, med indre ro
 • Evnen til at få ting gjort – handlingsevne
 • Balance mellem sund fornuft og følelser – følelsesmæssig stabilitet
 • Evnen til at skabe noget nyt og ændre noget gammelt – omstillingsevne
 • Evne til helhedstænkning og øget empati


Ved bevidst at styrke disse kvaliteter, får du en ny tilgang til ubrugte evner og ressourcer.

Gennem kurset trænes hjernen på en systematisk måde, for at optimere og styrke hjernens funktioner.

Vi kan ændre hjernen ved at bygge nye neurale baner, samtidig som en større del af hjernens netværk bliver taget i brug.

Med tryghed kan vi lede os selv

Den tredje brik handler om at lede os selv, og have teknikker som gør det muligt.

Tryghed er et grundlæggende behov i mennesket, og på kurset lærer du teknikker for at tage vare på dig selv og for at skabe varige ændringer.

Du lærer to enkle og effektive teknikker som du kan bruge i hverdagen:

Natfilm er en teknik du kan bruge som et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og ryddet i hovedet, samt at få en oversigt over næste dag. Dette giver god kvalitetssøvn og god oversigt i hverdagen. Teknikken sætter i tillæg ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser, samt ændringer af svære situationer, eller når noget stopper op i livet. De ændringer der gøres, bliver varige, og dette øger blandt andet følelsen af at mestre og tilfredsheden med livet.

Vi har alle et ubrugt potentiale i det ubevidste. Det er en kilde til indsigt, kundskab og løsninger, som vi kan bruge i vores hverdag for selv at styre vores liv.

Det betyder at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møder, og lede os selv til det vi ønsker.

Balance får det bedste ud af livet

Den fjerde brik handler om at have en balance mellem fornuft og følelser, og gennem det en større tilgængelighed til det ubevidste, hvor meget af vores potentiale ligger.

Større balance mellem fornuft og følelser giver øget selvregulering, og har stor betydning for hvordan vi håndterer små og store udfordringer og opgaver i hverdagen.

Kurset giver dig en øget emotionel og kognitiv udvikling, noget som betyder at du får en bedre kontakt mellem følelserne og din tænkning.

Du får det bedste ud af livet!

ESP-sansen er vores vigtigste ressource

Den femte brik handler om at styrke vores intuitive tænkning.

Intuition spiller en vigtig rolle i vores hverdag. Mange af de beslutninger du tager, er faktisk baseret på din intuitive tænkning.

Vi bruger intuitiv tænkning mest. Analytisk tænkning kræver mere af os, den er kontrolleret og tager længere tid.

ESP-sansen, eller det vi i dagligtale omtaler som mavefornemmelse og intuition, er vores vigtigste ressource for at kunne styrke vores intuitive tænkning. Den er vores indre sanseapparat, og åbner for et ubrugt potentiale.

Kurset styrker din intuition og mavefornemmelse, og du lærer at forstå dybden af dit indre sanseapparat.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en anerkendt schweizisk psykiater og hans arbejder har været indflydelsesrige for psykiatrien. Et af de mest kendte citater er:

»Indtil du gør det ubevidste bevist, vil det styre dit liv og du vil kalde det skæbne«

Og vi kan faktisk selv tage styringen, og for at gøre det må vi både klare at forstå idéerne og de løsninger vi får. Ved at styrke vores intuitive tænkning, kan vi netop gøre det!

Vi må se fra et nyt perspektiv

Den sjette brik handler om at være i verden med nye øjne, hvor alle tager i brug deres indre sanseapparat på en nyere og mere hel måde.

På kurset trænes du til en helhedstænkning, med empati og en større forståelse af dig selv og andre.

Med en ny og effektiv måde at træne hjernen på, kan vi nu åbne døre vi før ikke troede var mulig.

En stressfri zone åbner et større potentiale

Den første brik handler om at få stress og pres ned, sådan at vi evner at være til stede i livet og få fat i det ubrugte potentiale.

På kurset lærer du at bruge en stressfri zone i hverdagen, sådan at du får fat i ressourcer der bringer dig tilbage til den du egentlig er. Når stress reduceres, får du kontakt med empati og kan være din egen leder.

Hjernen er et ressourcecenter for forandring

Den anden brik handler om at træne hele hjernen, og ikke bare enkelte områder, sådan at vi kan tage i brug flere ressourcer.

Alle har elektrisk aktivitet i hjernen, og det måles med elektroencefalografi (EEG). Det er fem hovedgrupper af svingninger i hjernen, som har forskellige kvaliteter.

Du trænes til at bruge de gode kvaliteter, for at tage i brug flere ressourcer i hverdagen:

 • Evnen til at præstere på et højt niveau over tid, med indre ro
 • Evnen til at få ting gjort – handlingsevne
 • Balance mellem sund fornuft og følelser – følelsesmæssig stabilitet
 • Evnen til at skabe noget nyt og ændre noget gammelt – omstillingsevne
 • Evne til helhedstænkning og øget empati


Ved bevidst at styrke disse kvaliteter, får du en ny tilgang til ubrugte evner og ressourcer.

Gennem kurset trænes hjernen på en systematisk måde, for at optimere og styrke hjernens funktioner.

Vi kan ændre hjernen ved at bygge nye neurale baner, samtidig som en større del af hjernens netværk bliver taget i brug.

Med tryghed kan vi lede os selv

Den tredje brik handler om at lede os selv, og have teknikker som gør det muligt.

Tryghed er et grundlæggende behov i mennesket, og på kurset lærer du teknikker for at tage vare på dig selv og for at skabe varige ændringer.

Du lærer to enkle og effektive teknikker som du kan bruge i hverdagen:

Natfilm er en teknik du kan bruge som et planlægningsværktøj. Kort fortalt bruges den til at sortere og ryddet i hovedet, samt at få en oversigt over næste dag. Dette giver god kvalitetssøvn og god oversigt i hverdagen. Teknikken sætter i tillæg ting i perspektiv og skaber nye løsninger.

Det Kreative Hjørne bruges til mål, mentale forberedelser, samt ændringer af svære situationer, eller når noget stopper op i livet. De ændringer der gøres, bliver varige, og dette øger blandt andet følelsen af at mestre og tilfredsheden med livet.

Vi har alle et ubrugt potentiale i det ubevidste. Det er en kilde til indsigt, kundskab og løsninger, som vi kan bruge i vores hverdag for selv at styre vores liv.

Det betyder at vi som mennesker kan håndtere og mestre det vi møder, og lede os selv til det vi ønsker.

Balance får det bedste ud af livet

Den fjerde brik handler om at have en balance mellem fornuft og følelser, og gennem det en større tilgængelighed til det ubevidste, hvor meget af vores potentiale ligger.

Større balance mellem fornuft og følelser giver øget selvregulering, og har stor betydning for hvordan vi håndterer små og store udfordringer og opgaver i hverdagen.

Kurset giver dig en øget emotionel og kognitiv udvikling, noget som betyder at du får en bedre kontakt mellem følelserne og din tænkning.

Du får det bedste ud af livet!

ESP-sansen er vores vigtigste ressource

Den femte brik handler om at styrke vores intuitive tænkning.

Intuition spiller en vigtig rolle i vores hverdag. Mange af de beslutninger du tager, er faktisk baseret på din intuitive tænkning.

Vi bruger intuitiv tænkning mest. Analytisk tænkning kræver mere af os, den er kontrolleret og tager længere tid.

ESP-sansen, eller det vi i dagligtale omtaler som mavefornemmelse og intuition, er vores vigtigste ressource for at kunne styrke vores intuitive tænkning. Den er vores indre sanseapparat, og åbner for et ubrugt potentiale.

Kurset styrker din intuition og mavefornemmelse, og du lærer at forstå dybden af dit indre sanseapparat.

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en anerkendt schweizisk psykiater og hans arbejder har været indflydelsesrige for psykiatrien. Et af de mest kendte citater er:

»Indtil du gør det ubevidste bevist, vil det styre dit liv og du vil kalde det skæbne«

Og vi kan faktisk selv tage styringen, og for at gøre det må vi både klare at forstå idéerne og de løsninger vi får. Ved at styrke vores intuitive tænkning, kan vi netop gøre det!

Vi må se fra et nyt perspektiv

Den sjette brik handler om at være i verden med nye øjne, hvor alle tager i brug deres indre sanseapparat på en nyere og mere hel måde.

På kurset trænes du til en helhedstænkning, med empati og en større forståelse af dig selv og andre.

Med en ny og effektiv måde at træne hjernen på, kan vi nu åbne døre vi før ikke troede var mulig.

Praktisk information

Grundkurset i DB-System® er en kombination af blandt andet meditation, afspænding, mental træning, bevidsthedstræning og kognitive teknikker som giver øget ro, mestring og glæde.

Gennem forelæsninger og mentale øvelser, trænes hjerne til et styrket netværk.

Det giver dig tilgang til en helt ny dimension i dig selv, som giver dig umiddelbare resultater.

 • Du behøver ikke at notere
 • Du behøver ikke at dele noget om dig selv, eller fra eget liv
 • Som deltager skal du ikke præstere noget


Det eneste du behøver at gøre, er at være til stede alle kursets timer!

Kursus for voksne

Kursusafgift: 4.700,- inkl. moms

Inkluderet i kursusafgiften:

 • Diplom ved fuldført kurs
 • Kompendium der teknikkerne er beskrevet
 • Ret til at gentage kurset så mange gange du ønsker til repetitionspris (p.t. kr 997,-)
 • Gratis tilgang til vejledningsvideoer fra grundlægger


Grundkurset foregår over en weekend fra kl. 10-19 begge dage.

Nedre aldersgrænse er 18 år, 16 år med foresattes skriftlige samtykke.

20 % rabat på grundkurset gælder for:

 • Familier, når I deltager på det samme kursus (Familierabat gælder børn, børnebørn, bedsteforældre, samlevere og ægtefælder)
 • Studerende (fuldtidsstudenter)
 • Pensionister og førtidspensionister


Rabatten gælder kun for nye kursusdeltagere. Skriv i kommentarfeltet når du tilmelder dig, eller skriv til jeanette@uniquemindesp.dk for at få rabatten.

Tag kontakt med os, hvis du ønsker kursusafgiften opdelt i flere rater.

Camilla Berg-Naglic